Hírek Amerikai hirek Trump mel­le­ti Mil­li­ós szim­pá­tia­tün­te­tés Washing­ton DC-ben

Trump mel­le­ti Mil­li­ós szim­pá­tia­tün­te­tés Washing­ton DC-ben

A fotók és az élő tudó­sí­tá­sok sze­rint sok száz­ezer békés tün­te­tő vonul az ame­ri­kai fővá­ros utcá­in, az elnök, Donald Trump mel­let­ti kiál­lá­suk­kal biz­tat­ják az elnö­köt a továb­bi harcra. 

Ter­mé­sze­te­sen a fősod­ra­tú médi­á­ban egy szó sem esik az egész­ről, helyen­ként egy egy rövid hír­rel csu­pán villanásszerűen.

Az ame­ri­kai válasz­tá­sok még nem dől­tek el egyik fél javá­ra sem és úgy néz ki a közel­jö­vő­ben erre nem sok esély látszik.