Hírek Clevelandi hirek Események Tri­a­non 100 – Szent Erzsé­bet + ( Videó )

Tri­a­non 100 – Szent Erzsé­bet + ( Videó )

A cleve­landi magyar­sá­got hosszú évek óta ( 128 éve ) bás­tya­ként szol­gá­ló, a mai napig műkö­dő Szent Erzsé­bet római kato­li­kus temp­lom­nál került sor, szűk kör­ben egy rövid Tri­a­non 100. évfor­du­ló­já­ra való meg­em­lé­ke­zés­re, imád­ság­gal, harang­szó­val és egy dió­fa cse­me­te elül­te­té­sé­vel. A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány és a temp­lom plé­bá­no­sa Mezei And­rás atya közös kez­de­mé­nye­zé­sé­ből jöhe­tett lét­re ez az ese­mény. Köszön­jük min­den­ki­nek a részvételt.

Csi­bi Lóránd