Hírek Clevelandi hirek Események Trianon 100 Clevelandben, központi megemlékezés + ( Videó )

Trianon 100 Clevelandben, központi megemlékezés + ( Videó )

A központi megemlékezésre a Szent Imre római katolikus templom kertjében került sor

A gyalázatos Trianoni békediktátum 100 évfordulójára készülve a clevelandi magyar közösségek különböző módon tervezték az arról való megemlékezést. Azonban a vírushelyzet sajnálatos módon mindent felülírt. Mégis a szigorú tilalmak részleges visszavonásával az emberek mozgástere ha lassan is, de bővült az elmúlt napokban.

Következésképpen sikerült a többi mellett éppen a Trianoni békediktátum 100. évfordulójának napjára, Június 4-ére egy központi megemlékezést szerveznie a Clevelandi Magyarokért Alapítványnak a Szent Imre egyházközösséggel közösen a Szent Imre római katolikus templom kertjében.

Az első gondolat amely megvalósítást kívánt az a Trianon 100. évfordulójára emlék facsemete ültetésének ötlete volt, melyet Magyarország Ottawai Nagykövetsége javasolt a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai képviselőivel és a Kanadában működő magyar szervezetek vezetőivel közösen, illetve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával együttműködve. A Nemzeti Összetartozás Fája programot.minden diaszpórai magyar közösség számára ajánlották.

https://ottawa.mfa.gov.hu/news/nemzeti-oesszetartozas-faja-program

Ez volt az a felhívás, lehetőség amelyet a teljes clevelandi magyar közösség Magyarország chicágói főkonzul asszonyától dr. Bencsik Zitától kapott. Ezt a nagyszerű ötletet rögtön felkarolta az alapítványunk és javaslatunkra néhány más magyar szervezet is pozitívan válaszolt rá. Így alakult ki a három helyszín, Hirami Magyar Klub, Szent Erzsébet és a Szent Imre római katolikus templomok körüli saját területük, ahol könnyen meglehetett valósítani még ebben a zavaros, kaotikus mindennapokban is az emlékfa csemete ültetést.

Már több mint fél éve egy igazán nemes és lélekemelő kezdeményezés mögé álltunk be közösen az alapítványunk tagjaival. Kilenc éve, hogy az aratás végeztével a magyar gazdaember zsákba rakta búzája egy részét, s adományként azt magyar gyermekeknek ajánlotta fel. Így indult a Magyarok Kenyere program, s a kezdeti pár tonnás adományból így lett a múlt évre 600 tonna búza, 80 000 gyermek asztalára pedig roppanós magyar kenyér. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program így lett a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Az egész éven átívelő programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a magyar gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen, de a határainkon túl is. A Magyar Örökség díjas Program szervezését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) végzi, idén minden eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva az adományozásba.

Kiemelt szerep jutott a Magyarok Kenyere Alapítványnak is. Az Alapítvány legfőbb célkitűzése, hogy Kárpát-medencei honfitársaink mellett a diaszpórában élő magyarságot is bevonja az adományozásba. Fontos nemzeti ügyüknek tartották, hogy a Kárpát-medence hágóit átlépve, felkeressék a diaszpórában élő magyar közösségeinket azért, hogy távol szakadt testvéreik is bekapcsolódhassanak a Magyarok Kenyere programba. Ehhez keresték meg a Clevelandi Magyarokért Alapítványt és mi nagy örömmel vállaltuk fel ennek a kezdeményezésnek a megvalósítását.

E két konkrét elképzelés és természetesen a Trianon 100. évfordulója már elég alapot adott egy szélesebb körű megemlékezés megszervezéséhez. Mezei András atya a Szent Imre és a Szent Erzsébet római katolikus templomok plébánosa és az alapítvány vezetői egy igazi színvonalas, több helyszínen zajló méltó megemlékezést állítottak össze Június 4-re

Hogy mind a három faültetésre ne ugyanazon a napon kerüljön sor, a Hirami klubnál szűkebb körben, talán húszan, két nappal a hivatalos dátum előtt megtartottuk a megemlékezést, a helyszínen levő haranglábnál szintén megkongattuk a harangot.

Hirami Magyar Klub trianoni megemlékezése

Fontos mozzanata volt a Trianon 100. évfordulójának az ugyanabban az időben való harangozás, azaz Június 4-én helyi idő szerint délelőtt fél 11-kor, Magyarországi idő szerint fél 5-kor világszerte egyszerre szólaljanak meg a harangok felekezeti hovatartozás nélkül és hirdessék Trianon gyalázatos döntését. Ehhez csatlakoztak városunk egyházközösségei és jelképesen száz másodpercig szóltak is a harangok. A Szent Erzsébet római katolikus templom harangzúgását élőben is közvetítettük alapítványunk közösségi oldalán. Ezután a templom kertjében Mezei András atya által megszentelt helyen elültettük a diófa csemetét, majd az ima és a himnuszok eléneklése után elindultunk a délutáni esemény helyszínére. 

A megemlékezés este 6 órakor kezdődött, a jelenlévő megemlékezők köszöntése után mindenki a  facsemete közös elültetéséhez csatlakozott. Jelképesen diófát választottunk Trianon 100. évfordulójának tiszteletére,  mert amellett, hogy a fa az új életet jelképezi, elképzeléseink szerint maga a diófa erős, mély gyökere jelentheti erős kötődésünket a magyarságunkhoz, szülőföldünkhöz. Kemény törzse jelentheti nagy magyarjaink töretlen hitét,  magyarságunk, hazafiságunk megőrzése érdekében. A lombjai pedig a következő nemzedéket, gyerekeinket, unokáinkat, déd és ükunokáinkat jelképezheti, akik a jövőt, a megmaradásunkat jelenthetik. Ezek után Mezei András atya megszentelte a diófa csemete leendő helyét, egy közös imával és a harangok megkondításával egyidőben helyére került az emlék facsemeténk. Majd Hargitai István, alapítványunk alelnöke József Attila Nem Nem Soha című versét szavalta el, Jártó Kocsis Emőke pedig az eredeti székely himnuszt énekelte el nagyszerű szoprán hangján. A Clevelandi amatőr örömtánccsoport egy mezőségi táncot mutatott be a nagyérdemű közönségnek, amelynek érdekessége abban rejlett, hogy mind anégy táncos pár különböző tájegységeket jelenítették meg ruházatukkal, majd a tánc befejezésekor szétszéledtek mindannyian, ezzel is jelképezve 100 éves szétszakításunk gyalázatát. A megemlékezés szónoka Mészáros Andrea volt, aki a Clevelandi Magyar Múzeum igazgatósági tagja és aki beszédének egyik legfontosabb mondatában így fogalmazott ” Ennek a nemzetnek a legsürgősebb feladata az, hogy egymást a távolból is átöleljük.”

Mezei András atya az eseményhez kapcsolodó gondolatai következtek, majd a református és az evangélikus egyházak előljárói is köszöntötték a megemlékezőket. Ezután közösen megszentelték és megáldották a Magyarok Kenyerét amelyet a helyi magyar pékség, a Transylvania pékség jóvoltából erre az alkalomra sütötték meg, majd felszeletelték és minden jelenlévőt megkínáltak.

Befejezésképpen a két himnusz, a magyar és a székely himnusz hangzott el, majd halk zenét játszott a templom orgonistája, ami alatt kötetlen beszélgetések zajlottak, kifejezetten jólesett újra találkozni barátainkkal, ismerőseinkkel.

Összességében elmondhatjuk, hogy a körülményekhez képest igazán jól sikerült minden, felemelő érzésekkel telítődött Trianon 100. évfordulójára emlékeztünk mi, clevelandi magyarok.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen

Csibi Lóránd

Az esemény fotóit Dávid Csaba készítette, amelyeket itt lehet megnézni