Hírek Clevelandi hirek TRIANON 100. 1920. júni­us 4. – 2020. júni­us 4. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Clevelandben

TRIANON 100. 1920. júni­us 4. – 2020. júni­us 4. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA Clevelandben

MEGEMLÉKEZÉS
A CLEVELANDI SZENT IMRE TEMPLOM ELŐTT

  1. júni­us 4‑én este 6 órakor

Prog­ram: Emlékfaültetés 

Harang­szó

Ame­ri­kai himnusz

Dr. Ben­csik Zita chi­ca­gói főkon­zul üze­ne­te

Vers – sza­val: Har­gi­tai István

Ó én édes jó Iste­nem – elő­ad­ja: Jár­tó – Kocsis Emő­ke énekművész

Beszéd – szó­nok: Dr. Mészá­ros And­rea

Mező­sé­gi tánc­elő­adás – elő­ad­ja: Cleve­landi Örömtánccsoport

Ima: ft. Mezei And­rás plé­bá­nia kormányzó

Magya­rok Kenye­re 15 mil­lió búza­sze­mé­ből sütött kenyér megszentelése

Magyar Himnusz

Szé­kely Himnusz 

Meg­szen­telt kenyér elfogyasztása 

Zon­go­rán ját­szik: Nat­ha­na­el Minor