Hírek Sport hirek Török­or­szág és Bul­gá­ria után Szer­bi­á­ban is győ­zött a válogatottunk!

Török­or­szág és Bul­gá­ria után Szer­bi­á­ban is győ­zött a válogatottunk!

A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott a debü­tá­ló Köny­ves Nor­bert gól­já­val 1 – 0‑ra legyőz­te Szer­bi­át a Nem­ze­tek Ligá­já­ban, a B‑liga 3. cso­port­já­ban. A magyar csa­pat nagyot küz­dött, és néha ugyan a sze­ren­csé­vel sem állt hadi­lá­bon, de egy pil­la­na­tig sem adta fel, és meg­ér­de­melt győ­zel­met aratott.

Ami­kor 11 magyar össze­ha­jol… győ­ze­lem lett a vége! (Fotó: Sza­bó Miklós)

NEMZETEK LIGÁJA
B‑LIGA

3. CSOPORT, 3. FORDULÓ
SZERBIA – MAGYARORSZÁG 0 – 1
Belg­rád, Raj­ko Mitics Sta­di­on, zárt kapuk mögött. Vezet­te: Schä­rer (sváj­ci)
Szer­bia: Raj­ko­vics – Sz. Mit­ro­vics, Milen­ko­vics, Sz. Pav­lo­vics – Gacsi­no­vics (Vla­h­ovics, 66.), Gudelj, Tadics, Mili­vo­je­vics (N. Lukics, a szü­net­ben), Mla­de­no­vics – Jovics, Lja­jics (Radon­jics, a szü­net­ben). Szö­vet­sé­gi kapi­tány: Lju­bi­sa Tum­bak­ovics
Magyar­or­szág: Gulá­csi – Bot­ka, Lang, Sza­lai A. – Bese (Orbán, 56.), Kal­már, Nagy Á., Gaz­dag (Schä­fer, 77.), Han­gya (Holen­der, a szü­net­ben) – Niko­lics (Nego, 76.), Köny­ves (Sza­lai Á., 63.). Szö­vet­sé­gi kapi­tány: Mar­co Ros­si
Gól­szer­ző: Köny­ves (20.)

A tel­jes cik­ket az aláb­bi link­re kat­tint­va lehet elolvasni:

http://​www​.nem​ze​tis​port​.hu/​m​a​g​y​a​r​_​v​a​l​o​g​a​t​o​t​t​/​n​l​-​b​-​l​i​g​a​-​s​z​e​r​b​i​a​-​m​a​g​y​a​r​o​r​s​z​a​g​-​2​7​8​9​045

For­rás: Nem­ze­ti Sport