Hírek Clevelandi hirek Morzsák Támo­ga­tá­si lehetőség

Támo­ga­tá­si lehetőség

Sokan vásá­ro­lunk manap­ság az Ama­zo­non. Az aláb­bi ama­zon link egy támo­ga­tá­si lehe­tő­ség ala­pít­vá­nyok szá­má­ra. Aki az ama​zon​smi​le​.com oldalt kinyit­va vásá­rol, azzal támo­gat­hat bár­mi­lyen regiszt­rált alapítványt. 

https://​smi​le​.ama​zon​.com/​c​h​/84 – 4227275

Ilye­nek vagyunk mi is.

Hamár így is úgy is vásá­ro­lunk, nekünk nem kerül sem­mi­be ez a gesz­tus. Az ama­zon három havon­ta átutal­ja a vásár­lá­sa­ink­ból szár­ma­zó álta­luk meg­ál­la­pí­tott össze­get, mi meg nemes célok­ra hasz­nál­juk a jövő­ben ezen összegeket.

Hálá­san meg­kö­szön­jük ha megosztják!! 

Köszön­jük szé­pen, hogy vásár­lá­sá­val támo­gat­ja ala­pít­vá­nyunk működését !

https://​smi​le​.ama​zon​.com/​g​p​/​c​h​p​f​/​h​o​m​e​p​a​g​e​/​r​e​f​=​s​m​i​_​c​h​p​f​_​r​e​d​i​r​e​c​t​?​i​e​=​U​T​F​8​&​e​i​n​=84 – 4227275&ref_=smi_ext_ch_84-4227275_cl