Hírek Sport hirek Szo­bosz­lai Német­or­szág­ban mutat­koz­hat be a Liver­pool színeiben

Szo­bosz­lai Német­or­szág­ban mutat­koz­hat be a Liver­pool színeiben

Mint ismert, egy­re köze­lebb Szo­bosz­lai Domi­nik beje­len­té­se az angol élvo­nal­be­li Liver­pool­nál, hiszen a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya a hírek sze­rint már az orvo­si vizs­gá­la­to­kon is részt vett szom­ba­ton, miu­tán a „vörö­sök” pén­te­ken min­den­ben meg­egyez­tek az RB Leip­zig­gel. A Mer­sey-par­ti klub most ismer­tet­te néhány fel­ké­szü­lé­si mér­kő­zé­sét, melye­ken akár már a 22 éves magyar is pályá­ra léphet.

Szo­bosz­lai Domi­nik akár már júli­us 19-én bemu­tat­koz­hat a Liver­pool­ban (Fotó: Getty Images)

A Liver­pool a 2023 – 2024-es idény előt­ti első fel­ké­szü­lé­si mér­kő­zé­sét júli­us 19-én, szer­dán a német másod­osz­tá­lyú Karls­ru­her SC-vel játssza a német csa­pat otthonában.

A „vörö­sök” ezután is marad­nak Német­or­szág­ban és a szin­tén másod­osz­tá­lyú Gre­ut­her Fürth ellen vív­nak meg zárt kapuk mögött júli­us 24-én, hétfőn.

Jür­gen Kloppék ezt köve­tő­en Szin­ga­púr­ba utaz­nak, ahol az angol másod­osz­tály­ba kieső Lei­ces­ter City­vel ját­sza­nak júli­us 30-án, vasár­nap, majd még egy meccsen pályá­ra lép­nek, hiszen augusz­tus 2‑án a német rekord­baj­nok Bayern Mün­chen­nel is összecsapnak.

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu