Hírek Sport hirek Szi­lá­gyi Áron hatal­ma­sat for­dít­va lett arany­ér­mes a buda­pes­ti világkupán

Szi­lá­gyi Áron hatal­ma­sat for­dít­va lett arany­ér­mes a buda­pes­ti világkupán

Szi­lá­gyi Áron nyer­te a Ger­evich-Kovács-Kár­pá­ti fér­fi kard világ­ku­pa egyé­ni küz­del­me­it, miu­tán a finá­lé­ban hatal­mas csa­tá­ban, hat­tu­sos hát­rány­ból nyert 15 – 14-re a geor­giai Szand­ro Baza­dze ellen.

A három­szo­ros olim­pi­ai baj­nok geor­giai, kazah, ame­ri­kai és egyip­to­mi ellen­fé­len keresz­tül jutott az elő­dön­tő­be, ahol maga­biz­to­san, 15 – 9‑re nyert a dél-kore­ai Gu Bon Gil ellen.

Buda­pest, 2023. már­ci­us 25. Szi­lá­gyi Áron, a Ger­evich-Kovács-Kár­pá­ti fér­fi kard világ­ku­pa­ver­seny arany­ér­me­se a BOK Csar­nok­ban 2023. már­ci­us 25-én. MTI/Kovács Tamás


A finá­lé­ban a geor­giai 11 – 5‑re és 14 – 10-re is veze­tett, de végül Szi­lá­gyi for­dí­ta­ni tudott.

Vasár­nap a Zarán­di Csa­ba csa­pat világ­ku­pá­ra kerül sor a BOK csar­nok­ban, a ver­seny 9 óra­kor raj­tol, 17 óra­kor ren­de­zik a bronz­mér­kő­zést, utá­na pedig a döntőt.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu