Hírek Sport hirek Szép győ­ze­lem búcsú­zó­ul: 2 – 1 a len­gye­lek ellen

Szép győ­ze­lem búcsú­zó­ul: 2 – 1 a len­gye­lek ellen

A magyar válo­ga­tott győ­ze­lem­mel búcsú­zott a világ­baj­no­ki selej­te­zők­től, 2 – 1‑re nyert Var­só­ban. A len­gye­lek így is a pót­se­lej­te­ző­ben foly­tat­hat­ják, a magyar negye­dik lett a csoportban.

Bizo­nyos szem­pont­ból külön­le­ges mér­kő­zést ját­szik a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott idei utol­só világ­baj­no­ki selej­te­ző­jén: elő­ször fut­bal­lo­zik fedett sta­di­on­ban tét­mér­kő­zé­sén. A var­sói mér­kő­zé­sen az ellen­fél a len­gyel csapat.

A len­gyel tizen­egy: Szczesny – Dawi­do­wicz, Kedzi­ora, Bedna­rek, Puchacz – Cash, Linetty, Klich, Moder – Swi­ders­ki, Piatek.

A magyar: Dibusz – Fio­la, Lang, Sza­lai Atti­la – Nego, Nagy Á., Schä­fer, Nagy Zs. – Var­ga K., Sza­lai Ádám, Schön.

Hiva­ta­lo­san nem lehet­ne magyar szur­ko­ló a sta­di­on­ban a FIFA-eltil­tás miatt – az MLSZ nem is érté­ke­sít­he­tett belé­pő­ket –, de azért fel­hang­zott a buz­dí­tás, a len­gye­lek­től tud­tak ven­ni a magyar fanatikusok.

For­rás: info​start​.hu