Hírek Morzsák Szé­kely újévi köszöntő

Szé­kely újévi köszöntő


Ismét egy esz­ten­dő hanyat­lik a sír­ba,
Néz­he­tünk utá­na nevet­ve vagy sírva.


Sokan biz’ örö­mest búcsúz­nak el tőle,
Azt vár­ják, hogy különb lesz a kővetője.


Itt állok magam is, azt óhaj­tom itten,
Jobb idő­ket érjünk, mint az elmúlt évben.


A mező­kön áldást, a hazá­ban békét,
Az embe­rek szí­vé­ben bol­dog egyetértést.


Ezért fohász­ko­dunk, ezért ver a szí­vünk,
Adjon az Úr Isten Bol­dog Újesz­ten­dőt nékünk!