Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Száz év, száz gondolat

Száz év, száz gondolat

A Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódóan az elkövetkező hónapokban összegyűjtünk száz gondolatot, száz pozitív üzenetet a világ minden tájáról az együvé tartozásunkról, a megmaradásunkba vetett sziklaszilárd hitünkről és meggyőződésünkről. Kísérje figyelemmel az itt megjelenő tartalmak gyarapodását és küldje el a saját szavait Ön is! Egymás meglátásainak olvasása által is győződjünk meg arról, hogy éljünk a Kárpát-medence vagy a nagyvilág bármelyik pontján, bármilyen messze egymástól, akkor is: összetartozunk. (Szerkesztőség)

1.

„A trianoni békediktátum századik évfordulóján fájdalommal emlékezünk hazánk egykori feldarabolására, ugyanakkor a múlt gyászos eseményeinek felidézésében új felhívást is látunk a testvéri együttélés és a nemzeti összefogás jövőbe mutató és reményt keltő lehetőségének megragadására is. Újabb felhívást azoknak az egyetemes keresztény és nemzeti értékeknek a megvalósítására, amelyeket őse­ink is megbecsültek és nagyra értékeltek, amelyekért ismételten felkeltek és életüket áldozták: Szent István király keresztény és magyar örökségéért, amely ma is útmutató és üdvünket szolgálja, bárhol is éljünk széles e világon.”

Cserháti Ferenc
a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, Túrterebes-Budapest

2.
„Ahol magyar szót hallunk, ott van Magyarország. Szent István király óta ez jut eszünkbe: egy a múlt és egy a nyelv, egy a szív és egy a lélek, hivatásunk is egy reményre szól. Sorsunk elszakíthatatlanul összekapcsol.”

Varga János
a Pázmáneum rektora, Bécs

3.

„A nemzethez, a kereszténységhez tartozás felismerése, ezek tudatos megélése kétségkívül gyógyírt jelenthet mindazok számára, akik bizonytalannak érzik akár személyes sorsuk, akár a világ alakulását. Az összetartozás feltétlenül azt kell jelentse, hogy kinyújtjuk kezünket a másik magyar, a másik keresztény, a másik ember felé, amiben az illető adott esetben megkapaszkodhat, amitől egy bátorító mozdulatot, szeretetteljes simogatást vagy egy falat ételt, korty vizet remélhet.”

Csibi Krisztina
a Magyarság Háza igazgatója, Budapest

4.
„Béke, tér és idő – földi életünk törékeny és véges fogalmai. De az örökkévalóság tükrében végtelenné tágulnak. Ezt azonban csak a szívünk tudja befogadni, az a szív, amely számára nincsenek fizikai határok.”

Mustos Edit
tanár, blockflöteművész, kántor, Köln

5.
„Ha viccesen fogalmazhatok, akkor azt mondanám, hogy abban a pillanatban, amikor egy asztalhoz leül a párkányi, nyárádszeredai, pesti, szabadkai vagy temesvári magyar s egy-két kupica Unicum, szilvapálinka, Csíki Sör vagy egy kisgéresi Bolyhos elfogyasztása után még nem veszekednek, akkor az már az összetartozás. Mert viták mindig voltak, vannak s lesznek, de ezeken túl kell tenni magunkat, s arra összpontosítani, hogy itt 15 milliónyian vagyunk, akik túl kell éljük nemcsak a következő évszázadot, hanem a következő évezredet is.”

Tókos Levente
az Erdély Ma főszerkesztője, Kolozsvár

6.
„Magyar gyökereinket soha nem felejtjük el a befogadó országunkban sem, az eredeti hazánkból hozott anyanyelvünket, kultúránkat gondosan ápoljuk és igyekszünk gyermekeinknek továbbadni. Hogy ez sikerül-e vagy sem, természetesen sokban függ a befogadó országban tapasztalt körülményektől is. Nekem és még jó néhányunknak itt Franciaországban sikerült.”

Gonthier-Romhányi Anna
a Párizsi Magyar Katolikus Misszió Gazdasági Tanácsának alelnöke

7.
„Összetartozunk, mert összeköt bennünket a múltunk, a történelmünk, a hagyományaink, a nyelvünk, a kultúránk. Ahogy feloldódunk a népdalaink harmóniáiban, ahogy elmerülünk nagy költőink metaforáiban, ahogy az ízek keverednek a szánkban, ez mind összekapcsol bennünket itt a Kárpát-medencében. Bárhová is sodorjon bennünket az élet, mi mindig összetartozunk.”

Csadi Zoltán
színész, rendező, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház igazgató-helyettese, a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért ügyvezetője, Galánta-Budapest

8.
„Az összetartozás számomra különös hangsúlyt kap, amikor most már szabadon megfogalmazhatom kérésemet: legyen a pap, katolikus vagy más felekezetű, népének vezére, támogatója és a nehézségekben védelmezője. Csak összekapaszkodva maradhatunk meg.”

Vencser László
volt teológiai tanár, az ausztriai idegen nyelvű katolikus pasztoráció országos igazgatója, Linz

9.
„Összetartozunk – mindig is összetartoztunk! A tovaszáguldott keserves száz esztendő után végre fellobbanhat a láng, amelynek fénye bevilágít minden magyar lélekbe, hője belengi nemcsak a Kárpát-medencét, hanem a nagyvilág legeldugottabb pontjait is, hogy emlékeztessen: a Szent Korona országa a mi hazánk, figyel ránk és mindig hazavár!”

Dancs Rózsa
író, a Kalejdoszkóp kulturális folyóirat főszerkesztője, Toronto

10.
„Bár országhatárok választanak el
s a nagyvilágban szétszórtságban élünk,
mi úgyis tudjuk, hogy összetartozunk;
összeköt nyelvünk, kultúránk s a vérünk.” (Összetartozunk – részlet)

„Ami minket összeköt,
a nyelvünk s a vérünk,
ez tesz minket magyarrá,
akárhol is élünk.

Nem akarunk semmi mást,
csak szabadon élni,
ami minket megillet,
azt ne kelljen kérni…” (Áldd meg, Isten! – részlet)

„Legyen testvére magyar a magyarnak,
bár megosztották bábeli hatalmak,
de mi a szívünk mélyén összetartozunk,

ezért elszakadni soha nem fogunk;
a gonosz világ bármit is akarhat –
testvére marad magyar a magyarnak.” (Legyen testvére – részlet)

Baricz Lajos
plébános, költő, Marosszentgyörgy

11.

„Vezetéknevem alapján osztrák vagyok, édesanyám született Bittera, ők Bécsből jöttek Csallóközbe – én mégis szüleimtől azt tanultam, magyarok vagyunk. Összetartozunk, mert bennünk is Trianon óta csakis magyar szív dobog – néha nehezen, ritmuszavarokkal, de rendületlenül… az utolsó dobbanásig.”

Puss Sándor SJ
jezsuita szerzetes, Nyitra

12.
„Számomra az összetartozás biztonság. A megértettség, az egy tőről fakadás, a szavak nélküli elfogadás és a közös szárnyalás biztonsága. Mert magyart csak magyar érthet igazán!”

Gál Katalin
logopédus, pszichológus, önkormányzati képviselő, Kilyénfalva / Gyergyóújfalu

13.

„Cserkészként még inkább érezzük azt, hogy mit jelent tartozni valahová, összetartozni, összetartani. A világ minden táján élnek magyar cserkészek, ami bizonyítja, hogy a magyar nemzet az egész világot körbeöleli. Az anyaország határain túl is büszkén valljuk, hogy magyarok vagyunk, magyarul gondolkodunk, magyarul érzünk!”

Száraz Bernadett
a 60. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat parancsnoka, Tardoskedd

14.

„Egy vérből… Hallgatom a szebbnél szebb erdélyi népzenéket, katonadalokat. S megdöbbenek, hogy a románnak nincs. Nekünk meg több száz. Vagy ezer. Valódi kincsek, igazgyöngyök. Hetedhét országon túl is magunkra ismerünk bennük. Doberdóról, Erdélyországról, muszkákról, Galíciáról, Isonzóról szólnak. Közös szívfájdalmunkról. Mert nekünk a hazát Szent István óta folyton meg kellett védeni. Megvédeni ott, a magasban, s itt a hitet, a vért, a nyelvet, amivel »kilógunk« a szláv-latin tengerből, ami teremtőerőnk, a földet, amelyet a világpolgár inkább beépít, mint megművel. Mi ez a közös többszörös, amit még az isteni kegyelem is tiszteletben tart? Amit Trianon sem vehet el…”

Sebestyén Péter
plébános, lelkiíró, Marosvásárhely

15.
„Mi, magyarok szerte a Kárpát-medencében és a diaszpórában, szétszóródva a nagyvilágban, egy nép és egy nemzet vagyunk! Országalapító Szent István királyunk a Szent Koronával az országot és a népet Mária oltalmába ajánlotta, azóta Magyarország Regnum Marianum, mi, magyarok pedig Mária népe vagyunk. Több mint ezer éve őrizzük a keresztény magyar kultúrát. Történelmünk, hagyományaink, kultúránk, magyar örökségünk és erényeink ismerete és szeretete nélkül olyanok vagyunk, mint egy fa gyökerek nélkül. Meggyőződésem, hogy az egységes nemzet a nemzetrészek kultúrájával lesz teljes és erre építhető az összefogás, az összetartozás és így lesz közös, sikeres, magyar nemzeti jövőnk. Összetartozásunk gondolatát imába is foglaltam a Magyar Család szobrom feliratában: „Hiszek az egy Istenben / Hiszek a hazában / Hiszek a nemzetben / Hiszek az összetartozásban / Hiszek a szeretetben / Hiszek a családban.” A NAGY MAGYAR CSALÁDBAN!”

Józsa Judit
kerámiaszobrász, művészettörténész, Korond (Erdély) – Budapest

16.
„Életem legnagyobb részét külföldön töltöttem, megtanultam több nyelvet, beilleszkedtem különböző országok társadalmába, munkámból kifolyólag gyakran utaztam a világban, de minden alkalommal, ha magyar szó ütöttem meg a fülemet, megdobbant a szívem, ami jeladás is volt, hogy hova tartozom, kikkel vállalok sorsközösséget, még akkor is, ha sok-sok év óta a szülőföldemtől távol élek.”

Vincze András
újságíró, München

17.
„Magyarnak megmaradni távol a hazától, ez a mi missziónk; fennmaradni a háborgó óceán közepén, egymásba kapaszkodva azokkal, akiknek velünk együtt szívügye, hogy még létezzünk kicsit, ne nyeljenek még el a hullámok. Magyarságunk őrzése azért fontos nekünk itt, az Óperencián túl, hogy gyermekeink is érezzék: jó magyarnak lenni. Jó hazamenni, jó, ha mindenki érti szavunk, jó beszívni a magyar mező illatát, jó visszatérni gyökereinkhez. »Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!« – Márai Sándor”

Papp Hortenzia
Pannonia Könyvesbolt, Toronto

18.

„Több mint három évtizede élek Kanadában feleségemmel és három gyermekünkkel, s ápoljuk nyelvünket, értékálló magyar kultúránkat. A Nemzeti Összetartozás Évében, egy tragikus és szomorú esemény évfordulóján, ugyanakkor az Összetartozás Ünnepén vessünk számot, hogy mit tettünk a múltban és mit KELL tennünk a jövőben azért, hogy nyelvünket és kultúránkat, elődeinkhez méltóan még sokáig meg tudjuk őrizni. Olvassuk el Márai Sándor Halotti beszéd című versét, és azt kívánom magunknak, hogy az abban leírtak igazságával még sokáig tudjunk dacolni. Csak rajtunk múlik! Azt kívánom: átérezvén a feladat súlyát, képesek legyünk elérni, hogy a következő századik évfordulón az utánunk következő generációk IS magyarul ünnepeljék a Nemzeti Összetartozást.”

Bede-Fazekas Zsolt
Független Magyar Rádió, Toronto

19.

„Összetartozás! Kivel akarok én összetartozni? Nagyon sokat gondolkodtam ezen az elmúlt napokban. A múlt eltelt, de az formálja a jövőt. Gyökér nélküli fa nem tud sokáig élni. Ami az én múltam, az a családom, nagyszüleim, dédszüleim és így mehetnénk vissza, akik itt éltek, küzdöttek megmaradásunkért. Ahogy Csézy Ez az otthonunk című dalában fogalmaz: »Ez az otthonunk, itt kell élnünk múltunk és jövőnk.« Minden ember alapvető szüksége, hogy tartozzon egy közösséghez, akikkel egyformán gondolkodik, egyformán álmodik. Én összetartozok minden jóérzésű emberrel, hitvalló kereszténnyel és becsületes magyarral. A Trianon 100 évfordulóján a cserkésztábori credo csendült a fülembe: »Hiszek a kevesek egybetett kezében, / Hiszek a Krisztus-test nagy közösségében, / Hiszek, hiszek a megváltó Kereszt erejében, / Hiszek a Szeretet végső győzelmében. Ámen.«”

Hanuleac Tamás
segédlelkész, Gyimesbükk

20.
„Összetart(oz)unk. Engem az összetartozunk szó akkor töltene el igazán jó érzéssel, ha a zárójelbe tett két betű nélküli jelentése is valóság volna. Nagyon sok erőfeszítés történt az utóbbi években-évtizedben ennek irányába, de sajnos a világ hozzánk is begyűrűző áramlatai az összetartási-összetartozási törekvéseket kevésbé segítik. Meg kell küzdenünk ezzel is. Hiszem, hogy, ha teljes mértékben nem is, de igen nagy mértékben sikerülni fog. Mert minket olyan fából faragtak.”

Varga Gabriella
újságíró, Erdély / Magyarország

21.

„Világjárt előadóművészként azt tapasztaltam, hogy a magyar nyelv és kultúra iránti szeretet, rajongás és törődés minden magyart összeköt e golyóbison, mert összetartozunk!

Zorkóczy Zenóbia
előadóművész, Erdély

22.
„Összetartozás: két vagy több ember kölcsönös szeretete, tisztelete, mindhalálig. Nemzeti összetartozás: határokon át ható hazaszeretet, hűség a magyarság iránt.

Lajtai Gábor
költő, Budapest

23.

„Felső-Ausztriában csakis felsőfokon említhetjük meg minden itt élő magyar szent kötelességét: az összetartozást, a szeretetközösséget az itteni magyarok körében és a világon élő minden magyarral szemben is. Érkeztünk ide Magyarországról, Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről és Kárpátaljáról is. Vagyunk katolikusok, reformátusok, evangélikusok, ortodoxok és unitáriusok. Minden különbségtétel nélkül testvérek vagyunk magyarságunkban és az egy szerető jó Istenünkben is! Mindig azt tartjuk szem előtt, ami összeköt bennünket, és nem azt, ami szétválaszt. Magyar vér csörgedezik ereinkben és magyar szív éltet bennünket. Magyar egységet dobban a szívünk! Ez mindennapi házi feladatunk. Életfeladat! Megélt keresztény hitünk, Krisztus tanításának megvalósítása alappilére szentistváni egységünknek. A Nemzeti Összetartozás Éve forrassza össze még erősebben a világ magyarságát! Isten, áldd meg a magyart ÖSSZETARTOZÁSSAL!

Szabó Ernő
plébános, Linz

24.
„A személyes érintettség felerősíti ezeket az érzéseket: Felvidékről kitelepített nagyszüleim, két korábbi erdélyi utazásom élményei sokat hozzátettek ehhez. Amióta pedig – 2015 januárjában – megismertem Szász István Tas írót, budapesti születésűként az ő személyén, munkásságán és a Hitel Múzeum-Galérián keresztül még több ismeretet szereztem az erdélyi magyarság múltjáról és jelenéről. Mindezek révén még jobban megértettem, hogy mi, anyaországiak a külhoni magyarokkal örökre összetartozunk.”

Tófalvi-Balassa Szilvia
tanár, Budapest

25.

„Az összetartozás igénye a közösséginek teremtett ember sajátja volt. Nem Isten térítette le, hanem az ember próbált letérni erről az egyetlen biztos útról, önmaga ellenében az ellenkezőjét képzelvén. Ez az érzés két személy összetartozásától egészen az emberiség összetartozásáig terjedhet. A család ennek a sornak az egyik építőeleme, a nemzet pedig a másik. Nem elválaszthatók egymástól, de éles határ nélkül, az egészséges család a fizikai, az egészséges nemzettudat a lelki megmaradás szolgálója. Ez utóbbi a közösségért vállalt áldozatkészséget és a család védelmét is biztosító veszélyérzetet feltételez. Az összetartozás immunrendszerünk része.”

Szász István Tas
orvos, író, Kolozsvár-Leányfalu

26.
„Mi magyarok, székelyek, kunok, jászok, palócok, csángók, barkók, matyók összetartozunk, mert összeköt minket a magyar nyelv, a magyar történelem, a magyar kultúra és a keresztény hit.”Szekeres-Lukács Sándorjogász, író, Felsősófalva-Monor

27.

„Az összetartozásra nekünk, magyaroknak van talán a legrövidebb, legtömörebb s a legszebb szavunk: TESTVÉR. Két szótag, amit ha nagyhatalmi erőszakkal szét is szakítanak, ugyanazt jelenti: test és vér. Benne van egész keresztény és magyar hagyományunk, amit Krisztus Urunk hagyott ránk az utolsó vacsorával. Azt nem tudom, hogy a csodaszarvas regében Hunor és Magor keresztények voltak-e, de az biztos, hogy keresztényként, azaz testvérként viselkedtek, hiszen a szarvas utáni hajszában segítették és nem gyilkolták egymást, akárcsak a honvisszafoglaláskor a hét vezér. Nekem az összetartozás egyben összetartást is jelent a közös cél felé, mint Hunornak és Magornak. Vagy mint a Baradlay fivéreknek, akik ha bár csúnyán megsértették egymást, mégis összetartva küzdöttek a várfalon a honért.”

Okos Márton
a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület elnöke, Kalotaszentkirály-Zentelke – Budapest

28.

„Összetartozásról akkor szabad beszélni, ha a szépen megfogalmazott mondatokat tettek követik. Akinek apai és anyai ágon is felvidéki vér csörgedezik az ereiben, a 2004. december 5-i népszavazás előtt egy népszerű napilap belpolitikai rovatvezetőjeként szóvá kellett tennie, hogy szánalmas az a feltételezés, miszerint a határainkon túl élő magyarok lehetetlenné akarják tenni az anyaországiak életét. Családtagjaim, rokonaim, barátaim, ismerőseim, akikért tűzbe merném tenni a kezem… Jegyzetem persze meg sem jelenhetett és másnap már nem voltam az újság dolgozója. A sors kegyetlen fintora, hogy hamvába holt írásommal csak magamnak ártottam, és nem sikerült bátorítást adnom azoknak, akiknek olyan nagyon szerettem volna.”Horváth Gábor Miklós
költő, Budapest

29.
„Ősapáink annak idején vérszerződött esküvel pecsételték meg összetartozásunkat. Azóta egy a múltunk, egy a vérünk, egy a nemzetünk. Bár a történelem szétszaggatott minket, szétszóródtunk a nagyvilágban, az eskü, a szerződés örökké él!”Kovács Nóri
előadóművész, Budapest

„Az otthonod mindig ott van, hol a néped visszavár,
Ahol a fészkére visszaszáll a szép turulmadár.
Ahol anyanyelven köszöntenek, mikor megérkezel,
Ahol piros-fehér-zöld zászló táncol a széllel.

Magyar Testvér, bárhol élsz a nagyvilágban,
Hozzánk tartozol, várunk haza a Kárpát Hazába!
Míg összetartunk, addig az Isten itt lesz velünk,
Hisz’ egy a múltunk, egy a szívünk, egy a nemzetünk.
Éljen addig, míg a föld tart, Magyar Nemzetünk!”

Várunk Haza – Részlet Kovács Nóri Nimród regéje című operájából

30.
„A diaszpórában nevelkedő magyarként számomra az összetartozás annyit jelentett: ha bárhol találkoztam magyarral, az már nem volt idegen, hanem a nemzeti családomhoz tartozott!”

Schenk Angyalka
cserkésztiszt, az innsbrucki 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat parancsnoka

31.

„Az elmúlt három évben Észak-Amerika számos magyar közösségét kerestem fel, ismertem meg. Bár számomra mindig természetes volt magyarnak lenni, a diaszpóra magyarsága megmutatta: egy más kultúrában megmaradni magyarnak nem is olyan egyszerű. Az ő kitartásuknak és összetartozás iránti vágyuknak a példája, hogy a kanadai diaszpórában pezseg a magyar kulturális élet. Az összetartozás tüze nemcsak ég, lobog!”

Csibi Balázs
újságíró, szerkesztő, Toronto-Budapest

32.
„»Régi Magyar Világ«, »Kicsi Magyar Világ«… dédszüleim, nagyszüleim azokban a világokban születtek. Óriási tragédia volt az igazságtalan trianoni döntés az elszakított területeken ragadt magyaroknak. Ők attól kezdve csak vágyódtak »Drága Kicsi Magyarország«-ra (anyai nagymamám mindig így nevezte az anyaországot), és sokáig reménykedtek abban, hogy egyszer még visszatér a mama által annyit emlegetett „Nagy Magyar Világ”. Csak a lelkükben tért vissza, de ott igen. Ott most is minden magyar testvérükkel összetartoznak.”

Simon-Benedek Zsuzsánna,
a Clevelandi Magyarokért Alapítvány vezetőségi tagja,
Cleveland, Ohio, született Gyergyószentmiklóson

33.

„Megélni magyarságunkat a diaszpórában annyit jelent, mint elmesélni évezredes történelmünket, Bocskai ruhában vagy székely népviseletben elmesélni származásunkat, Csíkszeredai Sportklubos mezben NHL jégkorong mérkőzésen székely zászlót lengetni, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia 150 székelyruhás gyermekével a világ leghíresebb vízesésénél, a Niagaránál legszebb magyar népdalainkat énekelni. Beszélni ékes anyanyelvünket, megtanítani erre gyermekeinket, unokáinkat, magyar népdalt énekelni és magyar néptáncot járni velük, bejárni velük a mesék és legendák világát. A századik évfordulón Clevelandben egyszerre szólaltattuk meg városunk magyar templomainak harangjait, az új élet jelképeként pedig diófákat ültettünk, a következő nemzedéknek hírül adva, hogy mi itt vagyunk, megmaradtunk. Akik temetnek minket, azoknak üzenem, hogy mi MAGOK vagyunk. MAGOK, akik összetartoznak. MAGOK, akik hiszünk egy Istenben, hiszünk egy hazában, hiszünk egy isteni örök igazságban és hiszünk Magyarország feltámadásában.”

Csibi Lóránd,
a Clevelandi Magyarokért Alapítvány elnöke,
Cleveland, Ohio, született Gyergyóditróban

Forrás: eletunk.net / Varga Gabriella