Hírek Sport hirek Sal­lói megállíthatatlan

Sal­lói megállíthatatlan

A Kan­sas magyar csa­tá­ra jó eséllyel az MLS gól­ki­rá­lya is lehet

Sal­lói Dáni­el gól­lal és gól­passzal járult hoz­zá a Sport­ing Kan­sas City 4 – 2‑es győ­zel­mé­hez a Hous­ton Dyna­mo ellen az észak-ame­ri­kai pro­fi lab­da­rú­gó­li­ga (MLS) alap­sza­ka­szá­nak vasár­na­pi játék­nap­ján.

Klub­já­nak hon­lap­ja sze­rint a magyar játé­kos a 26. perc­ben Gadi Kin­da passzá­ból talált a háló­ba, majd az 57. perc­ben viszo­noz­ta a remek átadást izra­e­li csa­pat­tár­sá­nak. Sal­ló­i­nak ez már a 16. talá­la­ta volt a mos­ta­ni idény­ben, ezzel a gól­lö­vő­lis­ta máso­dik helyén áll.


Az SKC veze­ti a tabel­lát a nyu­ga­ti főcso­port­ban, egy pont­tal töb­bet gyűj­tött, mint a Seatt­le Soun­ders, utób­bi viszont két meccsel keve­seb­bet játszott.

Az ugyan­csak magyar válo­ga­tott Gaz­dag Dáni­el együt­te­se, a Phi­la­del­phia Union hazai pályán 3 – 0‑ra nyert a Colum­bus Crew ellen, a közép­pá­lyás kez­dő­ként 68 per­cet ját­szott. Csa­pa­ta a kele­ti főcso­port har­ma­dik helyén áll.

fotó: Jen­ki­fo­ci / facebook

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu /  MTI / Tőkés Máté