Hírek Sport hirek Sal­lai tör­té­nel­met írt Freiburgban!

Sal­lai tör­té­nel­met írt Freiburgban!

Sal­lai tör­té­nel­mi gól­já­val és gól­passzá­val for­dí­tott a Freiburg


Sal­lai Roland gól­já­val és gól­passzá­val hát­rány­ból for­dít­va 2 – 1‑re nyert a Fre­i­burg a Wer­der Bre­men ott­ho­ná­ban a német lab­da­rú­gó Bun­des­li­ga 28. for­du­ló­já­nak vasár­na­pi játék­nap­ján.

A 40-sze­res magyar válo­ga­tott táma­dó a 67. perc­ben egyen­lí­tett, ami­kor egy magas­ra fel­fe­jelt lab­dát kapás­ból lőtt 12 méter­ről a háló­ba, négy perc­cel később pedig töké­le­te­sen kanya­rí­tott Lucas Höl­er fejé­re. Az első talá­lat volt a Fre­i­burg Bun­des­li­ga-tör­té­ne­té­nek ezre­dik gól­ja.

A 25 esz­ten­dős Sal­la­i­nak ez volt az első baj­no­ki talá­la­ta a sze­zon­ban, a Bun­des­li­gá­ban leg­utóbb tavaly ápri­lis 30-án, a Hof­fen­heim ven­dé­ge­ként volt ered­mé­nyes.

A Fre­i­burg soro­zat­ban három nye­ret­le­nül meg­ví­vott baj­no­ki után gyűj­töt­te be újra a három pon­tot, az ötö­dik helyen álló gár­da sike­ré­nek köszön­he­tő­en egy pont­ra meg­kö­ze­lí­tet­te a negye­dik Union Ber­lint és a har­ma­dik RB Leip­zi­get, előb­bi gár­da viszont 17.30-tól még a Boc­hu­mot fogad­ja a for­du­ló­ban.

A mér­kő­zés összefoglalója:

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu