Az Alapítványról

Az Alapítványról

A Clevelandi Magyarokért Alapítvány minden clevelandi magyarért alakult, egy közös cél érdekében álltunk össze, mindannyian elköteleztük magunkat a gazdag magyar hagyományok, a magyar kultúra ápolására, a magyar nyelv megőrzésére és továbbadására a következő nemzedékeknek. 

Szervezetünket azzal a elsődleges céllal alapítottuk, hogy hozzáadjunk, segítsük a clevelandi és a régió magyar közösségi életét. Alapító okiratunk szerint, a magyar kisközösségek kialakítását és egymásra találását támogatja keresztény értékek alapján. Alapítványunk támogatja az USA-ba szakadt magyarok sajátos magyar hagyományinak megtartását beleértve szép magyar nyelvünk használatát. Alapítványunk hidat teremt ezen kisközösségek között határokon innen és túl, kapaszkodóként szolgál az USA-ban élő magyaroknak a magyar kultúrájuk megtartásában.

Mindezek mellett egy olyan baráti társaság, értékközösség vagyunk akik elhatározták hogy az erejükhöz mérten a gazdag magyar népi hagyományainkat gyakorolva, aktívan megélve a mindennapokban is, ezeket megőrizzük és továbbadjuk. 

Ezekhez a feladatokhoz választottuk mottónak 

“Építsünk hidat tiszta szívvel határok fölé…” .

Ezt a sort a méltán híres és szeretett, a magyarországi nemzeti, konzervatív jobboldal legismertebb zenekarának, az Ismerős Arcoknak az egyik dalának átiratát választottuk.

A HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN, HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN, HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN!

A fenti sorokat pedig mindannyian mély meggyőződéssel hiszünk és közösen valljuk ezen értékeket, ezen fáradozunk, hogy ezekhez a keresztény értékekhez mérten éljük mindennapjainkat az amerikai magyar diaszpórában.  Első és legfontosabb feladatunk, hogy megszólítsuk azon clevelandi magyarokat akik valamilyen oknál fogva nem járnak már magyar eseményekre, összejövetelekre.  Mindezekért nívós és igényes, előadások, koncertek, színházak, filmvetítések szervezésébe fogtunk, mindezek mellett szoros együttműködést ápolunk és szorgalmazunk a többi clevelandi magyar szervezetekkel és természetszerűen az észak-amerikai kontinens valamennyi magyar vonatkozású szervezeteivel is. Az alapítvány összekötő kapocs, híd szeretne lenni az amerikai-magyar közösségben a nagyközönség és a különféle közösségi csoportok és szervezetek között, melyek az amerikai-magyar közösséget szolgálják Clevelandbe, Ohióban és az egész  Egyesült Államokban. Hidakat kell építeni és azokon együtt átkelni akkor amikor ezek a hidak szilárd, becsületes alapokon állnak. Ezeknek az elképzeléseknek, terveknek a megvalósításához köteleztük el magunkat. Mindezek mellett, szeretnénk az amerikai magyarságot szolgálni és leginkább azokat akik az utóbbi években jöttek ki az USA-ba, akiknek a szüleik, testvéreik otthon vannak, viszont szeretnek magyarként élni itt és a gyerekeiket is magyarnak nevelik, hogy az unokáik is magyarok lehessenek. Az egymást segítő, támogató, egymás hátát védő embereken alapuló és működő közösség, vagy nemzet, legyőzhetetlen. Csak a szabad és nemes emberekre lehet számítani Akik NEMET tudnak és mernek mondani a hazugságra, a közönyre, a mai liberális világ nyomulására. A jövő közösségeiben is újra fel kell lobbanjon az őszinte, közös vágy, vissza a Forráshoz, vagyis vissza kell találnunk  Teremtőhöz. Fontos hogy a közösségek minél teljesebb önállóságra és önellátásra törekedjenek, hogy a gondviselés rendje helyett ne mesterségesen kialakított politikai, gazdasági és társadalmi kényszerek befolyásolják létüket és működésüket . Közös, őszinte beszélgetéseink alkalmából felmerült az a kérdés, hogy hova tűntek az erős, évezredekig jól működő közösségek, a családok? Erre a mostani globális világhatalom törekvéseire csak nyitott szemmel, őszinte szóval és értő szívvel lehet mindezekre megtalálni a válaszokat. Szeretnénk megtörni a közönyt és kitágítani a szűkebb kereteket. A közösségeket akarjuk még erősebben összefogni, még jobban összecsiszolni, a kapcsolatokat még szorosabbra fűzni. Mert meg kell maradjunk, és meg is fogunk! Remény van, de ehhez olyan emberek kellenek, akik igazán érzik, hogy ez mennyire fontos. S azokat az embereket meg kell erősíteni a hitükben, abban, hogy ezt igenis érdemes csinálni. Tudatosítanunk kell önmagunkban és egymásban, hogy az erő az egységben, az összefogásban van, és hogy mi egy vérből valók vagyunk!

Az alapító tagok