Események Régi autó­ki­ál­lí­tás és pik­nik Hiramban

Régi autó­ki­ál­lí­tás és pik­nik Hiramban

Régi autó­ki­ál­lí­tás­sal egy­be­kö­tött pik­ni­ket tart Júli­us 18-án az Észak Kelet Ohi­ói Magyar Kul­túr­köz­pont, a Hira­mi Magyar Klub.

Dél­ben nyit­nak a kapuk, onnan­tól sze­re­tet­tel vár­ják az érdek­lő­dő­ket, finom, magya­ros éte­lek­kel, ita­lok­kal és édességekkel.

Töl­tött káposz­ta, laci pecse­nye, lán­gos és sör, csu­pán néhány finom­ság ame­lyet sze­re­tet­tel aján­la­nak a szervezők.

Hív­ják bará­ta­i­kat, isme­rő­se­i­ket, tölt­se­nek együtt egy kel­le­mes vasár­nap dél­utánt egy nagy­sze­rű helyen, ezzel is támo­gat­va ezen és hason­ló magyar szer­ve­ze­tek fennmaradását.

Régi autó­ki­ál­lí­tás és pik­nik Hiramban

Esemény helyszíne

12027 Abbott Road - Hiram OH 44234

Esemény időpontja

2021-07-18 12:00 2021-07-18 19:00