Clevelandi hirek Események Magyar Tár­sa­ság 61. Magyar Kongresszus

Magyar Tár­sa­ság 61. Magyar Kongresszus

2022 Novem­ber 25 – 26 között kerül meg­ren­de­zés­re a 61. Magyar Kongresszus.

A két­na­pos ese­mény prog­ram­ját lehet bön­gész­ni az aláb­bi programfüzetben. 

A Művé­szest kiemel­ke­dő­en figyelemreméltó!

Magyar Tár­sa­ság 61. Magyar Kongresszus

Esemény helyszíne

Crowne Plaza Cleveland Airport

Esemény időpontja

2022-11-25 10:00 2022-11-26 19:00