Események Kiszé­zés, kisze­haj­tás, a tél vége, a tavasz kezdete!

Kiszé­zés, kisze­haj­tás, a tél vége, a tavasz kezdete!

A 9:30 órai isten­tisz­te­let után, az egyik leg­szebb magyar hagyo­má­nya­ink egyi­két ele­ve­nít­jük fel. Kisze­bá­bu ége­tés, a virág­va­sár­nap­hoz kötö­dő, tavaszt­kö­szön­tő nép­szo­kást. Min­den­kit sze­re­tet­tel vár­nak a szer­ve­zők. Ha bár­ki aktí­van sze­ret­ne részt ven­ni a rövid kis prog­ram­ba, bár­mi­lyen zaj­kel­tő tár­gyat, kerep­lőt, fedőt hoz­hat magá­val.
A köze­li bará­to­kat, isme­rőső­ket is érte­sít­sék, hát­ha vala­ki­nek ked­ve támad részt ven­ni ezen a rendezvényen.

Kiszé­zés, kisze­haj­tás, a tél vége, a tavasz kezdete!

Esemény helyszíne

Hungarian Reformed Church West Side

Esemény időpontja

2024-03-24 10:30 2024-03-24 11:00