Clevelandi hirek Események Gulyás­fő­ző ver­seny októ­ber 8‑ikán

Gulyás­fő­ző ver­seny októ­ber 8‑ikán

Van egy jó gulyás recep­ted? Sze­retsz főzni?

Akkor Hiram­ba a helyed, okto­ber 8‑án, vasár­nap. Gyer­tek főz­ni vagy enni!

A Hira­mi Magyar Klub min­den­kit sze­re­tet­tel hív, Októ­ber 8‑án, vasár­nap, az év utol­só nyílt ren­dez­vé­nyé­re, a Gyu­lás­fő­ző versenyre!!

Ha sze­ret­nél ver­se­nyez­ni, kipró­bál­ni a saját vagy az örö­költ recep­te­det, hívd Lórán­dot a 440−360−0595 tele­fon­szá­mon vagy Lin­dát a 440−248−4530 telefonszámon.

Dél­ben nyí­lik a kapu, akkor­ra már a gyu­lyá­sok készen vár­ják a vendégeket.

Hívd bará­ta­i­dat, isme­rő­se­i­det, legyen egy kel­le­mes bará­ti han­gu­lat­ban eltöl­tött ren­dez­vény, amellyel lezár­juk a 2023-as hira­mi klub által ren­de­zett kalen­dá­ri­u­mi évet !!

Októ­ber 8. Vasár­nap 12 óra Hiram Ohio Gulyás­fő­ző ver­seny. Ki ne hagyd!

Xerox-Scan_09282023172514

Gulyás­fő­ző ver­seny októ­ber 8‑ikán

Esemény helyszíne

12027 Abbott Road, Hiram, Ohio, Egyesült Államok

Esemény időpontja

2023-10-08 11:00 2023-10-08 18:00