Clevelandi hirek Események Gulyás­fő­ző ver­seny Hiramba

Gulyás­fő­ző ver­seny Hiramba

Min­den évben záró­ak­kord­ként a Hira­mi Magyar Klub egy gulyás­fő­ző ver­senyt ren­dez. Min­den­kit nagy sze­re­tet­tel vár­nak, önök meg hív­ják bará­ta­i­kat, ismerőseiket.

Dél­ben nyit­nak a kapuk, akkor már készen vár­ják a ven­dé­ge­ket a ver­seny­zők, az álta­luk bog­rács­ba elké­szí­tett külön­bö­ző finom falatok.

A zsű­ri­nek min­den évben nehéz dol­ga van a győz­test ille­tő­en, az idén sem lesz könnyű.

Októ­ber 9. Vasár­nap Gulyás­fő­ző verseny!!

Gulyás­fő­ző ver­seny Hiramba

Esemény helyszíne

Észak Kelet Ohioi Magyar Klub

Esemény időpontja

2022-10-09 11:00 2022-10-09 18:00