Clevelandi hirek Események Cser­kész kará­cso­nyi ünnepély

Cser­kész kará­cso­nyi ünnepély

Sok sze­re­tet­tel meg­hív­nak min­den­kit a 34​.sz. Zri­nyi Ilo­na lcscs. és a 14. sz. Gör­gey Art­hur cscs. kará­cso­nyi ünne­pi műsorára.

Mesék­kel, nép­szo­ká­sok­kal, éne­kek­kel és hang­sze­rek­kel terem­tik meg a kará­cso­nyi hangulatot.

Az ünne­pi műsor után süte­mény és ital vár­ja a vendégeket.

Bol­dog Békés ünne­pe­ket kíván­nak a cleve­landi cserkészek!

Cser­kész kará­cso­nyi ünnepély

Esemény helyszíne

1860 West 22nd Street Cleveland, OH 44113

Esemény időpontja

2022-12-16 19:30 2022-12-16 21:00