Clevelandi hirek Események Buc­keye Road magyar fesztivál

Buc­keye Road magyar fesztivál

Az Észak Kelet Ohio Magyar Klub a 2023- as év első fesz­ti­vál­ját ren­de­zi a klub Abbot rd. terü­le­tén Hiram városkában.

A szlo­vá­kok­kal közö­sen a szer­ve­zők sze­re­tet­tel vár­nak mind­ne­kit, 2023 Júni­us 11-én, vasár­nap a 12027 Abbot rd. Hiram OH 44234 címen levő 17 hek­tá­ros területükön.

Kapu­nyi­tás 11:AM

Étel 12:AM-től

Töl­tött káposz­ta, gulyás, kol­bász, lán­gos, finom sütemények. 

Italt is lehet majd vásárolni.

A zenét a Cul­kar Ban­da szolgáltatja.

Továb­bi infor­má­ci­ók a Buc­keye­Re­uni­on face­book oldalon

Buc­keye Road magyar fesztivál

Esemény helyszíne

12027 Abbot Rd Ohio 44234

Esemény időpontja

2023-06-11 11:00 2023-06-11 18:00