Események Az év első magyar pik­nik­je, a Hira­mi Piknik!!!

Az év első magyar pik­nik­je, a Hira­mi Piknik!!!

Az Észak Kelet Ohi­ói Magyar Kul­túr­kert, köz­is­mer­tebb nevén a Hira­mi Magyar Klub, Júni­us 13-án vasár­nap tart­ja más­fél év után első hiva­ta­los pik­nik­jét. Dél­től vár­ják a ven­dé­ge­ket, a szlo­vá­kok­kal közö­sen ren­de­zett Buc­keye Road Reuni­on Pic­nic­re, ahol lesz finom étel, ital, jó zene. 

Tölt­sünk együtt újra bará­ta­ink­kal, isme­rő­se­ink­kel egy kel­le­mes vasár­nap dél­utánt a gyö­nyö­rű, magya­rok által kivá­ló­an működ­te­tett 42 acre ( 17 hek­tá­ros ) területen.

- szól a meghívás.

Továb­bi infó a https://​www​.hun​ga​ri​anc​lub​.org/​i​n​d​e​x​.​php web­ol­da­lon található

Érte­sít­se­tek min­den­kit, bará­to­kat, isme­rő­sö­ket legyünk minél töb­ben az év első magyar sza­bad­té­ri magyar rendezvényén!!

Az év első magyar pik­nik­je, a Hira­mi Piknik!!!

Esemény helyszíne

12027 Abbott Road - Hiram OH 44234

Esemény időpontja

2021-06-13 12:00 2021-06-13 19:00