Hírek Clevelandi hirek Események Öt éve a clevelandi katolikus egyház és magyar közösség szolgálatában

Öt éve a clevelandi katolikus egyház és magyar közösség szolgálatában

Mezei András atya öt éve érkezett Clevelandbe

Pontosan 2015 június 26-án szállt le az a repülőgép a clevelandi Hopkins repülőtéren, amelyen Mezei András atya utazott. A Szent Imre római katolikus egyházközösség legnagyobb örömére egy fiatal, energikus plébános érkezett, Magyarországról. Aki amúgy Erdélyből, Gyergyóditróból származik. Új lendületet, bizakodást és reményt hozott az egyházközösség mindennapjaiban.

Azóta eltelt öt év, amely alatt felsorolni is nehéz volna mennyi mindenben vett részt és mennyi összejövetelt, zarándokutat szervezett Mezei András atya, közösen a híveivel és a clevelandi magyar közösség különböző szervezeteinek tagjaival. Ezt a munkát köszönte meg ez alkalommal a Szent Imre templom közössége a vasárnapi szentmise végén.

Peller Ildikó az egyházközösség nevében a következő gondolatokat tolmácsolta:

Peller Ildikó beszél

A Zsoltárok könyvéből a 89. fejezetének pár sora így szól — „Boldog az a nép mely tud ünnepelni, arcod fényében, Uram, járni, kelni.” E szavakat először egy Székelyföldi templom bejárata felett olvastam. Akkor ott helyben mélyen belém vésődtek.
A mai szentbeszédében András atya megemlékezett Szent László, magyar királyról is, akit az Egyház Június 27-én ünnepel, keresztény erényeiért és kiváló bátorságáért.
Ma, Apák napján világszerte megemlékeznek az édesapákról, amikor a család összegyűl és együvé tartozást is ezúton ünneplik. Kérjük a jó Istent, áldja az édesapákat!
A hosszú vírus karantén után ezt kell mondjam, hogy „ jó ma itt lenni”, a kis Szent Imre család közösségünkben, itt lenni ma lelki atyánkkal. akinek úgyszintén az kívánjuk, hogy az Isten éltesse a lelki atyákat. !!!!
Ezen a napon ünnepelünk egy jeles 5. évfordulót körünkben.
Érdekes módon valahogyan ma itt összefűződik mind a három előző gondolat—

„Boldog a nép mely tud ünnepelni,”


E szavakkal üdvözlöm ma a kedves híveket és kedves András atyát.
Ezek a szavak legyenek mindannyiunk számára egy meghívás is. Meghívás az ünneplő hálaadásra.
Elsősorban hálás imánk szálljon az égbe mennyei atyánkhoz, a bőséges áldásaiért amelyekkel elárasztja életünket, és szerető gondviseléséért irántunk, a gyermekei iránt és hogy ma itt lehetünk.
A héten lesz öt éve, hogy Magyarországon egy „bátor” katolikus pap kezébe vette a vándorbotot és útnak indult az ismeretlenbe, hogy elvállalja a meghívást a clevelandi magyar Szent Imre templom kormányzására. Hozta magával Erdély fenyves erdőinek finom leheletét, hozta magával a szívében izzó magyarságát és hozta a meg-nem alkuvó Istenhez való elszánt kötödését. Azóta is immár öt éve, Mezei András atya a Szent Imre templom híveit nyájának fogadva vezeti, terelgeti a őket az Istenhez vezető úton. A vasárnapi szentbeszédei pedig tanítanak és figyelmeztetnek mindannyiunkat, hogy erről az Istenhez vezető útról soha le ne térjünk.
Szeretettel köszöntünk atya téged ma, a velünk töltött első 5 év alkalmából.
A hívek kérését tolmácsolom most, Kedves András atya! Elsősorban tudnod kell, hogy mi imádkozunk érted, lelki pásztorunkért, lelki atyánkért és arra kérünk hogy te imádkozz értünk.
Köszönetünket fejezzük ki most:
Köszönjük — egyházközségünk érdekében végzett sok fáradalmas munkát és a lelki otthont, amit teremtesz itt számunkra.
Köszönjük szépen— a szentmiséket amelyeket bemutatsz templomunkban, és még a koronavírus idején is a „remete” elzártságodban fáradoztál, hogy legalább a videó közvetítésen keresztül részesülhessünk a szentmise hallgatásban.
Köszönjük —a szentségek kiszolgáltatását amelyekkel gazdagítod életünket és lelkünket, a beteglátogatásokat, a gyászban a vigasztalást, a nehézségben a biztató szavakat.
Köszönjük szépen — a példaadást magyarságunk melletti kiállásoddal és tevékenységeiddel, hogy soha ne feledkezzünk meg arról, hogy honnan származunk, és hogy ez iránt mi a kötelességünk.
Köszönjük szépen —- a sok igazi társadalmi eseményt, amit körültekintő vezetéseddel irányítasz és ezáltal lehetővé teszed, hogy a Szent Imre templom hívei közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy jobban megismerhessük és megbecsülhessük egymást.
— azért, hogy itt a nagy idegen tengerben megmaradhasson ez a kis magyar közösség bekapcsolódva a magyar nemzetünk szívverésébe.
Utoljára, de nem kevésbé, — köszönjük jó kedvedet és humorodat, amellyel mosolyt varázsolsz a legkomolyabb emberarcra is.
Talán nem vagyunk egy könnyű közösség, nem tudom, te hogyan láttad ezt ? De most a humor jegyében elárulok egy titkot– , ugyanis itteni elődeid elbeszéléseiből megtudtuk, hogy nekik az első velünk-töltött 5 év volt a tűzpróba, és természetszerűen a legnehezebb, De ha azt valaki kibírja, a többi ezután már semmiség.

Még-egyszer köszönjük szépen amit tettél és teszel értünk, kívánjuk a jó Isten bőséges áldását rád, András atya, ma, holnap, holnap után és örökre. Köszönjük !!!

Torta

Ezután az alkalomra készült diótorta felvágására és annak elfogyasztásra került sor a templomkertben felállított asztaloknál, ahol az egybegyűltek beszélgethettek is egymással szemtől-szemben.

Csibi Lóránd