Hírek Magyarországi hírek Orbán Vik­tor Witt­ner Mári­á­val emlé­ke­zett + videó

Orbán Vik­tor Witt­ner Mári­á­val emlé­ke­zett + videó

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök októ­ber 23-án, pén­te­ken kora reg­gel Witt­ner Mária ’56-os sza­bad­ság­har­cos­sal emlé­ke­zett meg az 1956-os for­ra­da­lom 64. évfordulójáról.

A Face­boo­kon köz­zé­tett vide­ó­ban az lát­ha­tó, hogy a kor­mány­fő és Witt­ner Mária egy „Glo­ria Vic­tis 1956” fel­ira­tú, nem­ze­ti szí­nű sza­lag­gal átkö­tött koszo­rút helyez el a 64 évvel ezelőt­ti for­ra­da­lom emb­le­ma­ti­kus buda­pes­ti hely­szí­nén, a Cor­vin köz­ben, az ’56-os pes­ti srác emlékművénél.

For­rás: Magyar Nemzet