Hírek Magyarországi hírek Novák Kata­lin Magyar­or­szág új köz­tár­sa­sá­gi elnöke

Novák Kata­lin Magyar­or­szág új köz­tár­sa­sá­gi elnöke

Hazánk követ­ke­ző állam­fő­jét 137 igen sza­va­zat­tal válasz­tot­ták meg. Róna Péter­re 51 kép­vi­se­lő adta le a vok­sát. A bal­ol­da­li kép­vi­se­lők a beje­len­tés után kivo­nul­tak a Par­la­ment­ből, az eskü­té­tel után Novák Kata­lin fogad­ta a gra­tu­lá­ci­ó­kat, első­ként Áder János volt köz­tár­sa­sá­gi elnök üdvö­zöl­te Novák Kata­lint új pozíciójában.

Novák Katalin Magyarország új köztársasági elnöke

Novák Kata­lin május 10-től lép hivatalba. 

For­rás: magyar​nem​zet​.hu