Hírek Sport hirek Meg­van az utol­só tovább­ju­tó., itt a nyol­cad­dön­tő pon­tos prog­ram­ja a foci vébén

Meg­van az utol­só tovább­ju­tó., itt a nyol­cad­dön­tő pon­tos prog­ram­ja a foci vébén

Bra­zí­lia mel­lett Svájc válo­ga­tott­ja jutott a 16 közé a kata­ri lab­da­rú­gó-világ­baj­nok­ság G csoportjából.

A négyes utol­só, pén­te­ki játék­nap­ján a sváj­ci­ak a szer­bek felett ara­tott 3 – 2‑es sike­rük­kel biz­to­sí­tot­ták a helyü­ket a nyol­cad­dön­tő­ben. A bra­zi­lok – kis­sé tar­ta­lé­ko­san fel­áll­va – még úgy is cso­port­győz­tes­ként zár­tak, hogy hosszab­bí­tás­ban kapott gól­lal 1 – 0‑ra alul­ma­rad­tak a kame­ru­ni csa­pat­tal szem­ben, így már nincs száz­szá­za­lé­kos együt­tes a tornán.

A 16 között Bra­zí­lia hét­főn a dél-kore­ai válo­ga­tot­tal talál­ko­zik, míg Svájc ked­den a por­tu­gál­lal csap össze.


Szer­bia-Svájc 2 – 3 (2−2)
Doha, 974 Sta­di­on, 41 378 néző, v.: Fer­nan­do Rapal­li­ni (argen­tin)
gól­szer­zők: A. Mit­ro­vic (26.), Vla­h­ovic (35.), illet­ve Sha­qi­ri (20.), Embo­lo (44.), Fre­u­ler (48.)

Szer­bia: Van­ja Milin­ko­vic-Savic – Niko­la Milen­ko­vic, Milos Velj­ko­vic (Neman­ja Gudelj, 55.), Stra­hin­ja Pav­lo­vic – And­ri­ja Ziv­ko­vic (Neman­ja Radon­jic, 78.), Sasa Lukic, Ser­gej Milin­ko­vic-Savic (Neman­ja Mak­si­movic, 68.), Dusan Tadic (Filip Dju­ri­cic, 78.), Filip Kos­tic – Alek­san­dar Mit­ro­vic, Dusan Vla­h­ovic (Luka Jovic, 55.)
Svájc: Gre­gor Kobel – Sil­van Wid­mer, Manu­el Akan­ji, Fabi­an Schär, Ricar­do Rod­ri­gu­ez – Gra­nit Xha­ka, Remo Fre­u­ler – Xher­dan Sha­qi­ri (Denis Zaka­ria, 69.), Djib­ril Sow (Edi­mil­son Fer­nand­es, 69.), Ruben Var­gas (Chris­ti­an Fass­nacht, 83.) – Breel Embo­lo (Noah Oka­for, 96.)


Kame­run-Bra­zí­lia 1 – 0 (0−0)
Losza­íl, Losza­í­li Nem­ze­ti Sta­di­on. V: Elfath (ame­ri­kai)
Gól­szer­ző: Abo­u­ba­kar (90+2.)
Kiál­lít­va: Abo­u­ba­kar (90+3.)

Kame­run: Devis Epassy – Collins Fai, Chri­stop­her Wooh, Enzo Ebos­se, Nou­hou Tolo – And­ré-Frank Zam­bo Angu­is­sa, Pier­re Kun­de (Oli­vi­er Ntcham, 68.) – Bryan Mbe­u­mo (Karl Toko Ekam­bi, 64.), Eric-Maxim Cho­u­po-Moting, Mou­mi Ngam­al­eu (Jero­me Ngom Mbe­ke­li, 86.) – Vin­cent Abo­u­ba­kar
Bra­zí­lia: Eder­son – Dani Alves, Eder Mili­tao, Bre­mer, Alex Tel­les (Mar­quin­hos, 54.) – Fabin­ho – Antony (Rap­hin­ha, 79.), Fred (Bru­no Gui­ma­ra­es, 54.), Rodry­go (Ever­ton Ribei­ro, 54.), Gab­ri­el Mar­tin­el­li – Gab­ri­el Jesus (Ped­ro, 64.)

A G cso­port vég­ered­mé­nye:
1. Bra­zí­lia 3 2 – 1 3 – 1 6 pont
2. Svájc 3 2 – 1 4 – 3 6
— —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
3. Kame­run 3 1 1 1 4 – 4 4
4. Szer­bia 3 – 1 2 5 – 8 1

Nyol­cad­dön­tők:

Decem­ber 3., szom­bat:
Hol­lan­dia-Egye­sült Álla­mok, al-Raj­jan (Hali­fa Sta­di­on) 16.00
Argen­tí­na-Auszt­rá­lia, al-Raj­jan (Ahmad bin Ali Sta­di­on) 20.00


Decem­ber 4., vasár­nap:
Fran­cia­or­szág-Len­gyel­or­szág, Doha (al-Tuma­ma Sta­di­on) 16.00
Ang­lia-Sze­ne­gál, al-Hor 20.00


Decem­ber 5., hét­fő:
Japán-Hor­vát­or­szág, al-Vak­ra 16.00
Bra­zí­lia-Kore­ai Köz­tár­sa­ság, Doha (974 Sta­di­on) 20.00


Decem­ber 6., kedd:
Marok­kó-Spa­nyol­or­szág, al-Raj­jan (Egye­tem­vá­ro­si Sta­di­on) 16.00
Por­tu­gá­lia-Svájc, Lusza­il 20.00

For­rás: demok​ra​ta​.hu