Hírek Sport hirek Meg­van a bravúr

Meg­van a bravúr

A Ferenc­vá­ros 1 – 0‑ra legyőz­te csü­tör­tö­kön a ven­dég Bayer Lever­kus­ent a lab­da­rú­gó Euró­pa-liga cso­port­kö­ré­nek utol­só, hato­dik for­du­ló­já­ban, így meg­sze­rez­te becsü­let­pont­ja­it a sorozatban.

Ais­sa Lai­do­u­ni 82. perc­ben fejelt gól­já­nak köszön­he­tő­en a magyar baj­nok öt vere­ség mel­lett egy siker­rel búcsú­zott a nem­zet­kö­zi kupaporondtól.

A cso­por­tot a német csa­pat nyer­te, így nyol­cad­dön­tő­be jutott, mögöt­te a spa­nyol Real Betis máso­dik­ként szin­tén tovább­lé­pett, míg a har­ma­dik skót Cel­tic Glas­gow a Kon­fe­ren­cia-ligá­ba került át.

Euró­pa-liga, G cso­port, 6. (utol­só) forduló:

Ferenc­vá­ros-Bayer Lever­kus­en (német) 1 – 0 (0−0)

For­rás: hirtv​.hu