Hírek Clevelandi hirek Már­ci­us 15. 2021

Már­ci­us 15. 2021

Ala­pít­vá­nyunk you­tu­be csa­tor­ná­ján elér­he­tő négy kis­film, ame­lyet mi készí­tet­tünk, csu­pán egy kis sze­le­te a 2021-es év Nem­ze­ti Ünne­pünk, azaz Már­ci­us 15‑i cleve­landi megemlékezésnek.

Pető­fi Sán­dor 1848 című ver­sét sza­val­ják fia­tal cleve­landi magyarok
Az Öröm­tán­co­sok
Nem­ze­ti dal
Kossth Lajos azt üzen­te, verbunk