Hírek Clevelandi hirek Levél­sza­va­za­tok leadása

Levél­sza­va­za­tok leadása

A wal­ton hills‑i Első Magyar Refor­má­tus egy­ház felhívása!

Érte­sí­tünk min­den­kit, hogy aki levél­ben sza­vaz, ne küld­je pos­tai úton Magyar­or­szág­ra!

A későn beér­ke­ző válasz­tá­si levél­cso­ma­go­kat nem veszik figye­lem­be, így a sza­va­zat érvény­te­len lesz.

Levél­sza­va­za­ta­i­kat lezárt borí­ték­ban lead­hat­jék egy­há­zunk iro­dá­ján, amit ápri­lis 2‑án sze­mé­lye­sen viszünk Magyar­or­szág Chi­cá­gói Főkonzulátusára.

Levél­sza­va­za­ta­i­kat lead­hat­ják min­den ked­den és pén­te­ken 9:30 és 1:30 között.

Leadá­si határ­idő: Ápri­lis 1. pén­tek, déli 12 óra