Hírek Sport hirek Két szu­per­sztár nél­kül foly­ta­tó­dik a Baj­no­kok Ligája

Két szu­per­sztár nél­kül foly­ta­tó­dik a Baj­no­kok Ligája

Teg­nap Cris­ti­a­no Rona­lo csa­pa­ta az olasz Juven­tus búcsú­zott el a Baj­no­kok ligá­ja lab­da­rú­gó baj­nok­ság­tól. Ugyan­is a por­tu­gál FC Por­to kiütöt­te a nagy­ne­vű olasz csa­pa­tot. Igaz ugyan hogy a Juven­tus ezt a mér­kő­zést 3 – 2 arány­ban meg­nyer­te, de az első mér­kő­zé­sen az PC Por­to nyert 2 – 1 re, így az ide­gen­ben rúgott gól volt a dön­tő, amely a por­tu­gál csa­pa­tot jutat­ta tovább.

Ma Lion­el Mes­si argen­tin fut­ball feno­mén csa­pa­ta, az FC Bar­ce­lo­na vált a fran­cia Paris St Ger­ma­in áldo­za­tá­vá. Ezen a mér­kő­zé­sen 1 – 1 volt a vég­ered­mény, de az első mér­kő­zé­sen a fran­cia csa­pat 4 – 1 re győ­zött. Ezzel egy 16 éves rekord dőlt meg, ugyan­is 2005-ben ját­szód­tak utol­já­ra nyol­cad­dön­tőt a Baj­no­kok ligá­já­ban a két világ­sztár nélkül.

Jövő héten kerül sor négy másik mérkőzésre.

2021. Már­ci­us 9.

FC Por­to – Juven­tus 2 – 3 

Borus­sia Dort­mund – Sevil­la 2 – 2

2021. Már­ci­us 10,

FC Bar­ce­lo­na – Paris St Ger­ma­in 1 – 1

FB Leip­zig – Liver­pool 2 – 0