Hírek Elszakított területi hirek Ismét pert nyertek a román állammal szemben a magyar báró örökösei

Ismét pert nyertek a román állammal szemben a magyar báró örökösei

Másodjára is visszaperelték a román államtól erdővagyonuk egy részét Kemény János báró örökösei. A Prahova Megyei Törvényszék ötszöri halasztás után kimondott keddi, visszavonhatatlan ítéletében részben igazat adott Kemény János báró örököseinek, és egy 57 hektáros erdőterület visszaszolgáltatásáról határozott.

A törvényszék a család számára kedvezőtlen első fokú ítéletet megváltoztatva döntött a visszaszolgáltatásról. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. A bírói testület többségi döntést hozott, a bírák egyike különvéleményt fogalmazott meg. A törvényszék az örökösök birtokba helyezésére kötelezte az alsóidecsi földosztó bizottságot és a Maros megyei erdészeti igazgatóságot. Elutasította az örökösöknek a kérését, hogy részesüljenek abból a haszonból, amelyet az erdőből nyert az állam az elmúlt években, és több mint tízezer lej perköltség kifizetésére kötelezte az alpereseket.

Kemény János örököseinek a bíróság egyszer már jogerős ítéletben szolgáltatta vissza a mostani per tárgyát képező erdőt. A Maros megyei földosztó bizottság azonban perújrafelvételt ért el. Arra hivatkozva kérte a visszaszolgáltatási ítélet felülvizsgálatát, hogy olyan új, korábban beszerezhetetlen dokumentumok kerültek a birtokába, amelyek arra utalnak, hogy az erdő nem az 1948-as kommunista államosítás során került a román állam tulajdonába, hanem már korábban az Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztár (CASBI) fennhatósága alá tartozott.

Kemény János örökösei korábban sikeresen perelték vissza a marosvécsi kastélyt, és a család további 3000 hektáros erdővagyonát. A jogerősen megnyert perek után a Kemény család leszármazottai 2014 szeptemberében birtokba vehették a marosvécsi várkastélyt, az erdővagyon nagyobbik részének a tényleges visszaszolgáltatása azonban azóta sem történt meg.

Az amerikai Pittsburgh-ben született Kemény János báró nagybátyjától örökölte a marosvécsi kastélyt és a hozzá tartozó birtokot. A váratlan örökséget a két világháború között a kultúra szolgálatába állította. A marosvécsi kastélyban tartották meg a helikoni írótalálkozókat, amelyek során Kemény János egy asztal mellé ültette a különböző világnézetű, és különböző esztétikai iskolákat követő erdélyi írókat. Kemény János és felesége mecénásként támogatták az erdélyi írókat, színházakat és a könyvkiadást.

A kommunista hatalom elkobozta Kemény János vagyonát, a báró szükséglakásba került és mészégetőként dolgozott. A kultúrapártoló mecénás 1971-ben halt meg Marosvásárhelyen.

Forrás: Demokrata