Morzsák Excell Soc­cer Skills lab­da­rú­gó akadémia

Excell Soc­cer Skills lab­da­rú­gó akadémia

2018 Novem­ber 10-én Warens­vil­le Heights váro­sá­ban Reg­ele Tibor meg­nyi­tot­ta lab­da­rú­gó isko­lá­ját. Az aláb­bi­ak­ban egy inter­jút hall­hat­nak Tibi­vel és egy kis­fil­met is meg­néz­het­nek a focisuliról.

Cleve­landi Lab­da­rú­gó Aka­dé­mia Reg­ele Tibor vezetésével !