Már­dír­osz Ágnes és Ráduj Gábor interjú

Már­dír­osz Ágnes és Ráduj Gábor interjú

2022 Novem­ber 25 – 26 között Cleve­land­ben lezaj­lott a Magyar Tár­sa­ság Magyar Kong­resszu­sa. A pén­tek esti művé­szest kere­té­ben a Csí­ki Játék­szín művé­szei tar­tot­tak egy nagy­sze­rű elő­adást. Az elő­adás után készült ez az interjú.

A Magyar Szín­mű­vé­szet Kin­csei című elő­adást lát­hat­ta a nagyérdemű.

Csi­bi Lóránd Cleve­land 2022 November