Har­gi­tai Ist­ván a Toron­tói Füg­get­len Magyar Rádióban

Har­gi­tai Ist­ván a Toron­tói Füg­get­len Magyar Rádióban

A 2020 Júni­us 20‑i adás­ban Har­gi­tai Ist­ván­nal a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány alel­nö­ké­vel beszél­ge­tett az Egye­sült Álla­mok­be­li aktu­á­lis hely­zet­ről és annak hátteréről.

Har­gi­tai István