Morzsák Böj­te Csa­ba Tus­ná­di gyer­mek­ott­ho­ná­ban jártunk

Böj­te Csa­ba Tus­ná­di gyer­mek­ott­ho­ná­ban jártunk

Csi­bi Lóránd

A 2019-es évi sza­bad­sá­gun­kat is szo­ká­sunk sze­rint Erdély­ben töl­töt­tük. A pápa éppen akkor járt azo­kon a tája­kon és talál­ko­zott Böj­te Csa­ba test­vér­rel, aki éppen emi­att nem tudott velünk Tus­ná­don talál­koz­ni. Vasár­nap volt és a hely­szí­nen tárt karok­kal fogad­tak a neve­lők, akik kéz­ről kéz­re adtak min­ket majd Katát adták mel­lénk aki végig kísért a gyer­mek­vé­del­mi központon.