A romá­ni­ai választásokról

A romá­ni­ai választásokról

A toron­tói Füg­get­len Magyar Rádió műso­rá­ban hang­zott el ez a rövid beszá­mo­ló, a 2020 szep­tem­ber 27-én lezaj­lott romá­ni­ai hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­sok­ról., kimon­dot­tan Erdély vonatkozásában.

https://​sound​c​lo​ud​.com/​u​s​e​r​-​7​1​4​9​7​0​9​0​4​/​v​a​l​a​s​z​t​a​s​i​-​b​e​s​z​a​m​olo

Csi­bi Lóránd