A 2020 Októ­ber 23‑i cleve­landi megemlékezésről

A 2020 Októ­ber 23‑i cleve­landi megemlékezésről

A toron­tói Füg­get­len Magyar Rádi­ó­ban elhang­zott tudó­sí­tás a cleve­landi Egye­sült Magyar Egy­le­tek által szer­ve­zett megemlékezésről