A 2020-as Egye­sült Álla­mok­be­li elnökválasztásról

A 2020-as Egye­sült Álla­mok­be­li elnökválasztásról

A toron­tói Füg­get­len Magyar Rádió Novem­ber 7. adá­sá­ban meg­je­lent az aláb­bi rövid beszá­mo­ló az Egye­sült Álla­mok­be­li 2020. Novem­ber 3. elnökválasztásról