Hírek Morzsák Ezek­kel a trük­kök­kel töké­le­tes pala­csin­tát készíthet

Ezek­kel a trük­kök­kel töké­le­tes pala­csin­tát készíthet

A pala­csin­tát min­den­ki sze­re­ti, elké­szí­te­ni viszont már sok­kal keve­seb­ben: van, aki­nek min­dig túl vas­tag lesz, elsza­kad, lera­gad, oda­kap – ez a több­ség. És akkor van­nak a kivá­lasz­tot­tak, akik­nek már az első darab is töké­le­te­sen kerek, töké­le­te­sen vékony, és a meg­fe­le­lő mér­ték­ben bar­na pöttyös lesz. Most az ő zse­ni­á­lis prak­ti­ká­i­kat sze­mez­get­te a Mind​me​get​te​.hu.

A pala­csin­tát min­den­ki sze­re­ti
Fotó: Pix­a­bay

  • Ha a pala­csin­ta tész­tá­ját szén­sa­vas ásvány­víz­zel vagy szó­da­víz­zel készít­jük el, cukor és tej nél­kül, sok­kal könnyebb álla­gú lesz, nem ragad le, és nem utol­só­sor­ban olcsóbb az elő­ál­lí­tá­sa is. Két­szer annyi szén­sa­vas ásvány­víz­zel vagy szó­da­víz­zel még könnyebb és véko­nyabb tész­tát kapunk, sok­kal több pala­csin­ta süt­he­tő belőle.
  • Ha a pala­csin­tá­ba pici élesz­tőt és nap­ra­for­gó­ola­jat is teszünk, sok­kal puhább és tovább friss lesz.
  • Néhá­nyan a pala­csin­ta tész­tá­já­ba kevés ola­jat, cuk­rot, és puding­port is tesz­nek, így sok­kal fino­mabb, és biz­to­san nem sza­kad szét.
  • Vigyáz­zon, a pala­csin­ta tész­tá­já­nak össze­ál­lí­tá­sá­nál kevés cuk­rot rak­jon bele, mert külön­ben lera­gad a pala­csin­ta­sü­tő aljá­ra, aztán dara­bok­ban szed­he­ti ki!

A tel­jes cik­ket IDE kat­tint­va olvashatják!

For­rás: mind​me​get​te​.hu / Magyar Nemzet