Hírek Magyarországi hírek Exk­lu­zív – Magyar­or­szág kont­ra Soros – hazánk­ban csak a HírTV‑n Tuc­ker Carl­son új filmje

Exk­lu­zív – Magyar­or­szág kont­ra Soros – hazánk­ban csak a HírTV‑n Tuc­ker Carl­son új filmje

A Soros-háló­zat mig­rá­ci­ós és LMBTQ-pro­pa­gan­dá­já­nak a mód­sze­re­it mutat­ja be Tuc­ker Carl­son a HírTV‑n hama­ro­san meg­te­kint­he­tő új doku­men­tum­film­jé­ben. Az ame­ri­kai Fox News sztár-műsor­ve­ze­tő­je mások mel­lett Orbán Vik­tor­ral beszél­get arról, hogy a tőzs­de­spe­ku­láns miért tart a jelen­le­gi magyar kor­mány által kép­vi­selt nem­ze­ti értékektől. 

Carl­son tavaly nyá­ri magyar­or­szá­gi láto­ga­tá­sán beszélt arról, hogy az ame­ri­kai tár­sa­da­lom­ban már jelen­tős káro­kat oko­zott a libe­rá­lis érzékenyítés.

For­rás: hirtv​.hu