Hírek Sport hirek Euró­pa-liga vagy Konferencia-Liga?

Euró­pa-liga vagy Konferencia-Liga?


Ír ellen­fél ellen dől majd el, melyik euró­pai kupa­so­ro­zat­ban foly­tat­hat­ja a Fradi

A Qara­bag elle­ni hazai kudar­cá­val a Ferenc­vá­ros átke­rült az Euró­pa-liga selej­te­ző­jé­nek utol­só köré­be, ahol az  ír Sham­rock Rovers lesz az ellen­fe­le, hogy eldől­jön, melyik euró­pai kupa­so­ro­zat­ban foly­tat­hat­ják a Zöld Sasok.

Az ír baj­no­ki cím­vé­dő, és jelen­leg is lis­ta­ve­ze­tő Sham­rock a har­ma­dik kör első meccsét 3 – 1‑re meg­nyer­te házi­gaz­da­ként az észak­ma­ce­dón KF Sku­pi ellen, ked­den pedig 2 – 1‑re győ­zött ide­gen­ben, vagy­is ket­tős siker­rel lépett tovább.
    
A Ferenc­vá­ros-Sham­rock pár­harc első mér­kő­zé­sét jövő csü­tör­tö­kön a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban ren­de­zik. A tovább­ju­tó a máso­dik szá­mú kupa­so­ro­zat, míg a vesz­tes a Kon­fe­ren­cia-liga cso­port­kö­ré­ben foly­tat­hat­ja majd sze­rep­lé­sét.

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu