Hírek Clevelandi hirek Morzsák Egész­ség­ben gaz­dag, bol­dog új évet kívánunk!

Egész­ség­ben gaz­dag, bol­dog új évet kívánunk!

Ala­pít­vá­nyunk önkén­tes mun­ka­tár­sai sze­re­tet­tel kíván­nak min­den magyar hon­fi­tár­sunk­nak egy sike­rek­ben gaz­dag, nyu­gal­mas 2023-es évet. Bol­dog Új Évet! 

Papp-Váry Ele­mér­né Szik­lay Szeréna

Hit­val­lás

Hiszek egy istenben,hiszek egy hazában
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásban.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállamra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni a kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót, ha írod lobogód selymére, 
Ezt ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle....