Hírek Sport hirek Cris­ti­a­no Ronal­do lett az évszá­zad leg­jobb futballistája

Cris­ti­a­no Ronal­do lett az évszá­zad leg­jobb futballistája

Cris­ti­a­no Ronal­dót válasz­tot­ták az évszá­zad leg­jobb lab­da­rú­gó­já­nak a duba­ji Globe Soc­cer Awards gálán.

A por­tu­gál táma­dó koráb­ban össze­sen hat­szor nyer­te meg az év leg­jobb­já­nak járó díjat ezen a gálán, raj­ta kívül még dup­lá­zás­ra sem volt képes senki.

Cristiano Ronaldo lett az évszázad legjobb futballistájaCris­ti­a­no Ronal­do a duba­ji díj­áta­dón­Fo­tó: AFP/Fabio FERRARI

„A tehet­ség sosem elég. Kemény mun­ká­ra van szük­ség” – mond­ta a 35 éves Ronal­do a díjátadón.

A 2020-as esz­ten­dő leg­jobb játé­ko­sa, akár­csak a FIFA-nál, Robert Lewan­dows­ki, a Bayern Mün­cen len­gyel csa­tá­ra lett.

Az év leg­jobb edző­je Han­si Flick, a Bayern veze­tő­edző­je lett, az évszá­zad leg­jobb­já­nak pedig a Man­ches­ter Cityt irá­nyí­tó Pep Guar­dio­lát válasz­tot­ták.

Az év leg­jobb klub­ja a Baj­no­kok Ligá­ja-győz­tes Bayern Mün­chen, az évszá­zad leg­jobb­ja pedig a Real Mad­rid lett.

For­rás: Magyar Hírlap