Hírek Clevelandi hirek Cleve­land­ban is volt Nem­ze­ti Ünnep, közös meg­em­lé­ke­zés és emlék­mű újra szentelés

Cleve­land­ban is volt Nem­ze­ti Ünnep, közös meg­em­lé­ke­zés és emlék­mű újra szentelés

A toron­tói Füg­get­len Magyar rádió Augusz­tus 22. adá­sá­ban beszá­mol­tunk a cleve­landi Szent Erzsé­bet római kato­li­kus temp­lom­nál lezaj­lott ünnepségről

Csi­bi Lóránd