Meg­van az utol­só tovább­ju­tó., itt a nyol­cad­dön­tő pon­tos prog­ram­ja a foci vébén

Sport hirek

Megvan az utolsó továbbjutó., itt a nyolcaddöntő pontos programja a vébén

Bővebben…

Elhunyt a Sző­ke Szikla

Sport hirek

Elhunyt Mészöly Kálmán

Bővebben…

Itt az első bom­ba­meg­le­pe­tés, Argen­tí­na már­is bajban

Sport hirek

Itt az első bombameglepetés, Argentína máris bajban

Bővebben…

Dzs­u­dzsák válo­ga­tott­sá­gi rekor­der lett, meg­ver­tük a görögöket!

Sport hirek

Dzsudzsák válogatottsági rekorder lett, megvertük a görögöket!

Bővebben…

„Remé­lem Gaz­dag­tól nem lop­ják el a tel­je­sen meg­ér­de­melt elis­me­rést, ahogy az velem meg­tör­tént anno”

Sport hirek

"Remélem Gazdagtól nem lopják el a teljesen megérdemelt elismerést, ahogy az velem megtörtént anno"

Bővebben…

Karim Benze­ma az idei év aranylabdása

Sport hirek

   Párizs­ban külön­bö­ző kate­gó­ri­ák­ban díjaz­ták a 2021 – 2022-es idény leg­jobb­ja­it a France Foot­ball gálá­ján. A fér­fi­ak […]

Bővebben…