Hor­vát­or­szág csat­la­ko­zott a schen­ge­ni övezethez

Külföldi hirek

Horvátország csatlakozott a schengeni övezethez

Bővebben…

Elhunyt XVI. Bene­dek eme­ri­tus pápa

Külföldi hirek

Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa

Bővebben…

Auszt­ria tovább­ra sem támo­gat­ja Bul­gá­ria és Romá­nia schen­ge­ni csatlakozását

Külföldi hirek

Ausztria továbbra sem támogatja Bulgária és Románia schengeni csatlakozását

Bővebben…

Orosz­or­szág lezár­ta a feke­te-ten­ge­ri gabonafolyosót

Külföldi hirek

Oroszország lezárta a fekete-tengeri gabonafolyosót

Bővebben…

Novák Kata­lin a magyar­ság meg­őr­zé­sé­nek fon­tos­sá­gát hangsúlyozta

Külföldi hirek

Novák Katalin a magyarság megőrzésének fontosságát hangsúlyozta

Bővebben…

Boris John­son vissza­tér­ne, de vajon van‑e erre esélye?

Külföldi hirek

Boris Johnson visszatérne, de vajon van-e erre esélye?

Bővebben…