Szi­lágy­som­lyón ismét van turul­ma­da­ras emlékmű

Elszakított területi hirek

Szilágysomlyón ismét van turulmadaras emlékmű

Bővebben…

Tamá­si Áron arc­ké­pé­vel díszí­tett moz­dony húz­za idén a csík­som­lyói zarándokvonatot

Elszakított területi hirek

Idén is elindul a Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói búcsúba

Bővebben…

Töröl­ni kell a telek­könyv­ből Dor­mán­fal­vá­nak az úzvöl­gyi teme­tő fölöt­ti tulajdonjogát

Elszakított területi hirek

Törölni kell a telekkönyvből Dormánfalvának az úzvölgyi temető fölötti tulajdonjogát

Bővebben…

Nobel-béke­díj­ra jelöl­ték Böj­te Csabát

Elszakított területi hirek

Nobel-békedíjra jelölték Böjte Csabát

Bővebben…

Dubaj­ban lép fel a Har­gi­ta Nem­ze­ti Szé­kely Népi Együttes

Elszakított területi hirek

Dubajban lép fel a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

Bővebben…

Erdély­ben és Romá­ni­á­ban meg­kez­dő­dött a nép­szám­lá­lás önki­töl­té­si időszaka

Elszakított területi hirek

Magyarul is elérhető a kérdőív

Bővebben…