Átad­ták Csík­sze­re­dá­ban az Össze­fo­gás Házát

Elszakított területi hirek

Átadták Csíkszeredában az Összefogás Házát

Bővebben…

Kövér Lász­ló léle­gez­te­tő gépe­ket adott át a csík­sze­re­dai korháznak

Elszakított területi hirek

Kövér László lélegeztető gépeket adott át a csíkszeredai korháznak

Bővebben…

Tele­ki Pál-érdem­ér­met kapott Beke Ist­ván és Szőcs Zoltán

Elszakított területi hirek

Szőcs Zoltán, Csóti György és Beke István a díjátadáson. Fotó: Kisebbségi Jogvédő Intézet

Bővebben…

A lel­ki­pász­tor­nak nem­csak pap­nak, de nem­zet­men­tő pró­fé­tá­nak is kell lennie

Elszakított területi hirek

Czirják Árpád szentbeszéde Vencser László aranymiséjén

Bővebben…

Ez most élet­re-halál­ra megy” – Kató Béla erdé­lyi refor­má­tus püs­pök az elle­ne indí­tott román ügyész­sé­gi vizsgálatról

Elszakított területi hirek

Kató Béla erdélyi református püspök az ellene indított román ügyészségi vizsgálatról

Bővebben…

Fel­szen­tel­ték a fel­újí­tott kolozs­vá­ri evan­gé­li­kus temp­lo­mot és püs­pö­ki székházat

Elszakított területi hirek

Felszentelték a felújított kolozsvári evangélikus templomot és püspöki székházat

Bővebben…