Dur­va magyar­ta­la­ní­tás Kárpátalján

Elszakított területi hirek

Durva magyartalanítás Kárpátalján – magyar zászlókat, magyar feliratokat és intézményvezetőket távolítottak el a munkácsi járásban

Bővebben…

A kár­pát­al­jai magyar gye­re­kek meg­emelt össze­gű támo­ga­tást kapnak

Elszakított területi hirek

A kárpátaljai magyar gyerekek megemelt összegű támogatást kapnak

Bővebben…

259 éve volt a Madé­fal­vi veszedelem

Elszakított területi hirek

259 éve volt a Madéfalvi veszedelem

Bővebben…

Egye­di sport­lé­te­sít­mény a magyar nyelvterületen

Elszakított területi hirek

Egyedi sportlétesítmény a magyar nyelvterületen

Bővebben…

Még min­dig van egy­mil­lió magyar Erdélyben

Elszakított területi hirek

Még mindig van egymillió magyar Erdélyben

Bővebben…

Elhunyt Duray Mik­lós, a fel­vi­dé­ki magyar­ság vezetője

Elszakított területi hirek

Elhunyt Duray Miklós, a felvidéki magyarság vezetője

Bővebben…