Ame­ri­kai foci magyar módra

Clevelandi hirek|Sport hirek

Amerikai foci magyar módra-sporthataroknelkul.hu

Bővebben…

Meg­tar­tot­ta első szent­mi­sé­jét Mezei And­rás atya Keszthelyen

Clevelandi hirek|Magyarországi hírek

Megtartotta első szentmiséjét Mezei András atya

Bővebben…

Több állam­ban az utcán is köte­le­ző száj­masz­kot viselni

Clevelandi hirek

Több államban az utcán is kötelező szájmaszkot viselni

Bővebben…

A lel­ki köte­lé­ket segí­tek fenn­tar­ta­ni az anya­or­szág­gal – vall­ja pél­da­ké­pünk, Mezei And­rás atya

Clevelandi hirek

A lelki köteléket segítek fenntartani az anyaországgal

Bővebben…

Mezei And­rás atya utol­só Cleve­landi inter­jú­ja + ( Videó és Podcast )

Clevelandi hirek

Mezei András atya utolsó Clevelandi interjúja

Bővebben…

Öt éve a cleve­landi kato­li­kus egy­ház és magyar közös­ség szolgálatában

Clevelandi hirek|Események

Öt éve a clevelandi katolikus egyház és magyar közösség szolgálatában

Bővebben…