Öröm­te­li XI. Hagyo­mány­ör­ző Csa­lá­di Sáto­ro­zás Hiramban

Clevelandi hirek

Hagyományörző Családi Sátorozás Hiramban

Bővebben…

Cleve­landi Magya­rok Kenye­rei – 15 mil­lió búzaszem

Clevelandi hirek

Clevelandi Magyarok Kenyerei - 15 millió búzaszem

Bővebben…

Ösz­tön­díj-pályá­zat

Clevelandi hirek|Morzsák

Ösztöndíj-pályázat

Bővebben…

A Cleve­land Indi­ans base­ball­csa­pa­tá­nak az ősla­ko­sok fel­há­bo­ro­dá­sa miatt kell nevet változtatnia

Clevelandi hirek

A Cleveland Indians baseballcsapatának az őslakosok felháborodása miatt kell nevet változtatnia

Bővebben…

Sike­res volt a Hira­mi piknik

Clevelandi hirek

Sikeres volt a Hirami piknik

Bővebben…

Egy éves a weboldalunk!!

Clevelandi hirek

Egy éves a weboldalunk!!

Bővebben…